banner

Kempenhorst College
Inloggen
Welkom bij het Kempenhorst College
 

Met veel levenslust gestreden

Maar helaas verloren

 

Op vrijdag 23 januari is tot ons intens verdriet onze leerlinge

 

Noa Kuijpers

 

uit de brugklas overleden. We hebben haar in de tijd dat ze op het Kempenhorst College mocht zijn, leren kennen als een enthousiaste en gemotiveerde leerlinge. Vooral haar wilskracht en motivatie om tot op het laatste moment bij haar klasgenoten te willen zijn, heeft bij iedereen zeer diepe indruk gemaakt.

 

We wensen haar zus Tess, haar ouders, familie en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Leerlingen, medewerkers, ouderraad, directie en bestuur Kempenhorst College Oirschot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELKOM

  

Het Kempenhorst College in Oirschot is een scholengemeenschap die bestaat uit alle leerwegen en alle sectoren van het VMBO. Modern, gedegen onderwijs, gegeven met projecten-vakkencombinaties, sport, bewegen en cultuur alsmede de bekende vakken Nederlands, Engels en wiskunde, bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit alles vindt plaats in en rondom een nieuw, modern vormgegeven schoolgebouw. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn de eerste leerlingen toegelaten op de vernieuwde VMBO-T afdeling, T op Maat (TOPm). Deze bereidt leerlingen nog beter voor op een vervolg in het MBO of het Havo.

 

Het Kempenhorst College kiest voor een kleinschalige, overzichtelijke opzet. Aparte ingangen voor de leerlingen van de eerste twee leerjaren en voor de leerlingen van de bovenbouw. Een organisatie die leerlingvriendelijk is en dit ook uitstraalt.


Het Kempenhorst College biedt leerlingen op maat gesneden onderwijs en begeleidt bij het maken van de juiste keuzes. Aan het einde van een leerjaar ligt er voor elk kind een gedegen onderwijsadvies.

  

Herprofilering VMBO-T

Met ingang van schooljaar 2013-2014 biedt het Kempenhorst College een vernieuwd VMBO-T aan, T op maat (TOPm). De theoretische leerweg kent nu twee richtingen: Een richting die specifiek leidt naar het MBO en een andere richting die leerlingen voorbereidt op het HAVO.

 

Klik hier om een kort filmpje over VMBO-TOPm te bekijken.

 

Nadere informatie over VMBO-TOPm is ook verstrekt aan de leerkrachten van groep 8 van het basisonderwijs. Daarnaast wordt hierover uitleg gegeven tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten op de basisscholen en op de informatieavonden op het Kempenhorst College.

Onze informatiefolders voor groep 8-leerlingen en hun ouders en over VMBO-TOPm vindt u op onze website onder het kopje Open Dag.

 

Contact

Bezoekadres:                                   Postadres:

Eikenbussel 1                                    Postbus 52

5689 AA  OIRSCHOT                          5688 ZH  OIRSCHOT

Telefoon: 0499 - 58 21 60
E-mail: info@kempenhorst.nl

 

Nieuw IBAN-rekeningnummer: NL 22 RABO 0107 0024 93