Aanmelden

In het voorjaar van 2017 kunt u uw kind aanmelden voor schooljaar 2017-2018.

Vooraanmeldingen

Indien u in overleg met de basisschool van mening bent dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kunt u vanaf 10 oktober 2016 contact opnemen met onze administratie voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Een oriënterend gesprek is van groot belang en maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Het doel van het oriënterend gesprek is om informatie te verzamelen en de ondersteuningsbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Na dit gesprek zullen we contact opnemen met de basisschool voor meer informatie.

Voor het aanmelden van kinderen met een ondersteuningsbehoefte is er van 30 januari  t/m 3 februari 2017 de vooraanmeldingsweek. Vooraanmelden kan in deze week dagelijks van 09.00-17.00 uur. Daarnaast zijn er in deze week ook twee vooraanmeldingsavonden: maandagavond 30 en dinsdagavond 31 januari 2017 van 19.00-20.30 uur.
De toelatingsbrief voor vooraangemelde nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 15 maart 2017.

Overige aanmeldingen

Indien uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, kunt u uw kind aanmelden in de aanmeldingsweek van 6 t/m 10 maart 2017. Daarnaast zijn er in deze week ook twee aanmeldingsavonden: maandagavond 6 en dinsdagavond 7 maart 2017 van 19.00-20.30 uur.
De toelatingsbrief voor alle overige nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 19 april 2017.
FrontSideSlide2c
Benodigd bij het aanmelden:
– BurgerServiceNummer van de toekomstige leerling
– Relevante test-/onderzoeksresultaten en -verklaringen (bijvoorbeeld dyslexieverklaring)

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 21 juni 2017 om 15.00 uur.