Aanmelden

Aanmelden leerjaar 2,3,4

Leerlingen die zich willen inschrijven voor leerjaar 2 en 3 (en 4) kunnen zich vanaf 6 mei inschrijven voor schooljaar 2019-2020. In het kader van de digitalisering, stappen wij dit jaar over naar aanmelding van de nieuwe leerlingen via een digitaal inschrijfformulier.

U kunt uw kind hier inschrijven voor schooljaar 2019-2020. Mocht u nog geen kennismakingsgesprek op onze school hebben gehad, dan wordt er na het invullen van het inschrijfformulier z.s.m. contact opgenomen om een gesprek in te plannen.

Na het invullen van het inschrijfformulier ontvangt u een e-mail waarin een kopie van het formulier als pdf-bestand wordt meegestuurd. LET OP: de aanmelding is hiermee nog niet definitief! U print dit formulier en neemt het mee op 20 of 21 mei naar onze school.

Op onze school volgt op een van de aanmelddagen een kort gesprek met de aanstaande leerling en de ouder(s)/verzorger(s) en wordt het formulier doorgenomen. Na ondertekening van het formulier is de aanmelding definitief en wordt deze in behandeling genomen. In de loop van juni 2019 hoort u of uw kind is aangenomen op het Kempenhorst College.

Het formulier moet bij voorkeur ingevuld worden op een pc. De werking op een smartphone/tablet kan voor problemen zorgen en correcte verwerking is daarom niet gegarandeerd.

Aanmelddagen 20 en 21 mei

15.30-17.00 uur

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 19 juni 2019 om 15.00 uur.