Aanmelden

In het voorjaar van 2019 kunt u uw kind aanmelden voor schooljaar 2019-2020.

Vooraanmeldingen

Indien u in overleg met de basisschool van mening bent dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kunt u vanaf eind september contact opnemen met onze administratie voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Een oriënterend gesprek is van groot belang en maakt deel uit van de vooraanmeldingsprocedure. Het doel van het oriënterend gesprek is om informatie te verzamelen en de ondersteuningsbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Na dit gesprek zullen we contact opnemen met de basisschool voor meer informatie.

Voor het aanmelden van kinderen met een ondersteuningsbehoefte is er van 4 februari  t/m 8 februari 2019 de vooraanmeldingsweek. Vooraanmelden kan tijdens de twee vooraanmeldingsavonden: maandagavond 4 en dinsdagavond 5 februari 2019 van 19.00-20.30 uur. Verder is vooraanmelding in deze week dagelijks mogelijk van 09.00-16.00 uur.
De toelatingsbrief voor vooraangemelde nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 20 maart 2019.

Overige aanmeldingen

Indien uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, kunt u uw kind aanmelden in de aanmeldingsweek van 11 t/m 15 maart 2019. Aanmelden kan tijdens de twee aanmeldingsavonden: maandagavond 11 en dinsdagavond 12 maart 2019 van 19.00-20.30 uur. Verder is aanmelding in deze week dagelijks mogelijk van 09.00-16.00 uur.
De toelatingsbrief voor alle overige nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 17 april 2019.
FrontSideSlide2c
Benodigd bij het aanmelden:

  • BurgerServiceNummer van de toekomstige leerling
  • Relevante test-/onderzoeksresultaten en -verklaringen (bijvoorbeeld dyslexieverklaring)
  • Aanmeldingsformulier dat u via de basisschool ontvangen heeft

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 19 juni 2019 om 15.00 uur.