Aanmelden

In het voorjaar van 2018 kunt u uw kind aanmelden voor schooljaar 2018-2019.

Update d.d. 18 mei 2018: de 1T (theoretische leerweg, leerjaar 1) en de 2BL (basisberoepsgerichte leerweg, leerjaar 2) voor schooljaar 2018-2019 zijn inmiddels vol.

Voor de volgende profielen zitten de klassen leerjaar 3 basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg vol:
• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Voor de volgende profielen is er nog zeer beperkte ruimte in de klassen leerjaar 3 basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg:
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Dienstverlening en producten (DenP)
• Economie en Ondernemen (EenO)
• Zorg en Welzijn (ZenW)
• Groen
Hierbij is niet elke keuze bij de avo-vakken mogelijk. In overleg met school kan bekeken worden wat nog wel mogelijk is.

 

Vooraanmeldingen

Indien u in overleg met de basisschool van mening bent dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kunt u vanaf 23 oktober 2017 contact opnemen met onze administratie voor het maken van een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Een oriënterend gesprek is van groot belang en maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure. Het doel van het oriënterend gesprek is om informatie te verzamelen en de ondersteuningsbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Na dit gesprek zullen we contact opnemen met de basisschool voor meer informatie.

Voor het aanmelden van kinderen met een ondersteuningsbehoefte is er van 29 januari  t/m 2 februari 2018 de vooraanmeldingsweek. Vooraanmelden kan in deze week dagelijks van 09.00-17.00 uur. Daarnaast zijn er in deze week ook twee vooraanmeldingsavonden: maandagavond 29 en dinsdagavond 30 januari 2018 van 19.00-20.30 uur.
De toelatingsbrief voor vooraangemelde nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 14 maart 2018.

Overige aanmeldingen

Indien uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, kunt u uw kind aanmelden in de aanmeldingsweek van 5 t/m 9 maart 2018. Daarnaast zijn er in deze week ook twee aanmeldingsavonden: maandagavond 5 en dinsdagavond 6 maart 2018 van 19.00-20.30 uur.
De toelatingsbrief voor alle overige nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 18 april 2018.
FrontSideSlide2c
Benodigd bij het aanmelden:
– BurgerServiceNummer van de toekomstige leerling
– Relevante test-/onderzoeksresultaten en -verklaringen (bijvoorbeeld dyslexieverklaring)

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 20 juni 2018 om 15.00 uur.