Aanmelden

In het voorjaar van 2019 kunt u uw kind aanmelden voor schooljaar 2019-2020.

Vroegaanmeldingen

U kunt uw kind hier inschrijven voor de vroegaanmelding. De vroegaanmelding is bedoeld voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Er heeft inmiddels een oriënterend gesprek plaatsgevonden met iemand van het Kempenhorst College. Let op! Na het invullen van het inschrijfformulier komt u samen met uw kind en het uitgeprinte formulier naar onze school om de aanmelding definitief te maken. Dit kan tijdens de twee aanmeldingsavonden: maandagavond 4 en dinsdagavond 5 februari 2019 van 19.00-20.30 uur. Verder is aanmelding in deze week dagelijks mogelijk van 09.00-16.00 uur.

De toelatingsbrief voor vooraangemelde nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 20 maart 2019. 

Het formulier moet bij voorkeur ingevuld worden op een PC/Mac. De werking op een telefoon/tablet kan voor problemen zorgen en correcte verwerking is daarom niet gegarandeerd.

Meer informatie vroegaanmelding

Een oriënterend gesprek is van groot belang en maakt deel uit van de vroegaanmeldprocedure. Het doel van het oriënterend gesprek is om informatie te verzamelen en de ondersteuningsbehoefte van uw kind in kaart te brengen. Na dit gesprek zullen we contact opnemen met de basisschool voor meer informatie. Heeft u nog geen oriënterend gesprek gehad, dan kunt u via de administratie een afspraak hiervoor maken.

Overige aanmeldingen

Indien uw kind geen extra ondersteuning nodig heeft, kunt u uw kind aanmelden in de aanmeldingsweek van 11 t/m 15 maart 2019. Het inschrijfformulier voor de reguliere aanmelding (11 t/m 15 maart 2019) wordt eind februari open gezet. Aanmelden kan tijdens de twee aanmeldingsavonden: maandagavond 11 en dinsdagavond 12 maart 2019 van 19.00-20.30 uur. Verder is aanmelding in deze week dagelijks mogelijk van 09.00-16.00 uur. Het inschrijfformulier voor de reguliere aanmelding (11 t/m 15 maart 2019) wordt eind februari opengezet.
De toelatingsbrief voor alle overige nieuwe leerlingen wordt verstuurd op woensdag 17 april 2019.
FrontSideSlide2c
Benodigd bij het aanmelden:

  • BurgerServiceNummer van de toekomstige leerling
  • Relevante test-/onderzoeksresultaten en -verklaringen (bijvoorbeeld dyslexieverklaring)
  • Aanmeldingsformulier dat u via de basisschool ontvangen heefAanmelden i.v.m. herzien advies

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 19 juni 2019 om 15.00 uur.