Communicatie

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven brief

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren:
Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen

Alle leerjaren: Vademecum schooljaar 2016-2017
Alle leerjaren: Ondersteuning
Alle leerjaren: Leerlingcoördinatoren
Alle leerjaren: Digitalisering roosters
Alle leerjaren: Nieuwe regeling printen en kopiëren
Alle leerjaren: Verkiezingen MR (ouders)
Alle leerjaren: Verkiezingen MR (leerlingen)
Alle leerjaren: Open podium 20 juni

Leerjaar 1: Schoolfeest
Leerjaar 1: Agendagebruik 2017-2018

Leerjaar 2: Agendagebruik 2017-2018

Leerjaar 3: Informatie buitenlandse reizen najaar 2017

Leerjaar 4: Afspraken leerlingen 4K en 4T bij Examens 2017
Leerjaar 4: Informatie examens en diploma- uitreiking (KBL-TGL)
Leerjaar 4: Informatie examens en diploma- uitreiking (LWT-BBL)

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Plenaire ouderavond leerjaar 1 (sept. 2016)
Leerjaar 2: Plenaire ouderavond leerjaar 2 (sept. 2016)
Leerjaar 2: Ouderavond keuzes 2T (mrt. 2017)
Leerjaar 3: Plenaire ouderavond leerjaar 3 (sept. 2016)
Leerjaar 4: Plenaire ouderavond leerjaar 4 (sept. 2016)

Groep 8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 8  (22 februari 2017)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen najaar 2017
Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
Bijlage 2: Voorwaarden verzekering Europeesche (1)
Bijlage 3: Voorwaarden verzekering Europeesche (2)
Algemene Voorwaarden Buitenlandreizen 2017-2018

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link.

Barcelona
Berlijn
Londen
Oostenrijk
Parijs
Thuisblijversprogramma 2017

Infomania

Infomania

Directie, teamleiders, leerlingcoördinatoren en Ouderraad informeren u via Infomania een paar keer per schooljaar over ontwikkelingen en het reilen en zeilen van het Kempenhorst College

Infomania 1 – oktober 2016
Infomania 2 – december 2016
Infomania 3 – april 2017

ThumbIM21415
Examania

Examania

Jaarlijks geeft het Kempenhorst College de Examania uit: een geslaagdenkrant waarin alle eindexamenkandidaten met foto en een persoonlijk verhaal geportretteerd worden, met ook een bijdrage van directie, afdelingsleiding en mentoren.

Examania 2016

2014-0624 - kaft-Examania-klein (Small) (Small)