Communicatie

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren: Verkiezingen Medenzeggenschapsraad VOBO

Alle leerjaren: Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 

Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders

Leerjaar 2: Gesprekken met decaan

Leerjaar 3: Maatschappelijke stage  
Leerjaar 3: Landelijke rekentoets  

Leerjaar 3: Buitenlandse reis 2019, Protocol buitenlandse reizen, Folder stichting Leergeld

Leerjaar 4: Laatste herkansing rekentoets (vrijwillig)

De Bosnië reis

In de week van 4 februari komt de reisinformatie op www.outofarea.nl te staan, zoals informatie over het programma, de hotelinfo, telefoonnummers van de begeleiders en dergelijke. De sponsoring voor de kluspot staat op 4 februari op € 1050,00. Een mooi bedrag! Mocht je nog sponsoractiviteiten hebben, laat het weten en stort het bedrag op de rekening van out of area met code 930. Het zou mooi zijn als er nog een eindsprintje gemaakt werd om de kluspot nog wat meer te vullen.

Voor de reisinformatie, klik hier.

Voor de presentatie van 31 januari, klik hier.

 

Leerjaar 4: Diploma- uitreiking
Leerjaar 4 LWT-BBL: Beeldschermexamens voor AVO-vakken (4LWT – 4BBL)
Leerjaar 4 KBL: Beeldschermexamens voor AVO- vakken (4KBL) 

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Algemene ouderavond (23 aug. 2018)
Leerjaar 2: Algemene ouderavond (28 aug. 2018)
Leerjaar 3: Algemene ouderavond (12 sept. 2018)
Leerjaar 3: Informatie- avond Bosnië (12 september 2018)
Leerjaar 3: Informatieavond vakkenpakketkeuze 3TL-4TL (febr. 2018)
Leerjaar 4: Algemene ouderavond (19 sept. 2018)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (21 nov. 2018)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (21 feb. 2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Determinatie (21 feb. 2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Vmbo TOPm (21 feb. 2018)

Groep 7-8: Algemene presentatie informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17 apr. 2018)
Groep 7-8: Presentatie The Rent Company informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17 apr. 2018)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2019
– Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
– Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
– Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Buitenlandreizen 2019-2020

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Berlijn
Londen
Oostenrijk en PowerPoint klik hier
Parijs

Examania

Examania

Jaarlijks geeft het Kempenhorst College de Examania uit: een geslaagdenkrant waarin alle eindexamenkandidaten met foto en een persoonlijk verhaal geportretteerd worden, met ook een bijdrage van directie, afdelingsleiding en mentoren.

Examania 2018

2014-0624 - kaft-Examania-klein (Small) (Small)