Communicatie

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven brief

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren:
Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen

Alle leerjaren: Vademecum schooljaar 2017-2018
Alle leerjaren: Ondersteuning
Alle leerjaren: Leerlingcoördinatoren
Alle leerjaren: Digitalisering roosters
Alle leerjaren: Regeling printen en kopiëren
Alle leerjaren: Rookbeleid
Alle leerjaren: Kerstviering

Leerjaar 1: Agendagebruik 2017-2018
Leerjaar 1: Serious Request 20 december

Leerjaar 2: Agendagebruik 2017-2018
Leerjaar 2: Excursie Mens en Maatschappij 2BL, 2BK, 2K  
Leerjaar 2: Serious Request 20 december

Leerjaar 3: Rekentoets
Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Plenaire ouderavond leerjaar 1 (sept. 2017)
Leerjaar 2: Plenaire ouderavond leerjaar 2 (sept. 2017)
Leerjaar 2: Ouderavond keuzes 2T (mrt. 2017)
Leerjaar 3: Plenaire ouderavond leerjaar 3 (sept. 2017)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (22-11-2017)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / BBL-KBL (2-11-2017)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Ondersteuningsvormen (22-11-2017)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 4.

Leerjaar 4: Brief buitenlandse reizen najaar 2017
Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
Bijlage 2: Voorwaarden verzekering Europeesche (1)
Bijlage 3: Voorwaarden verzekering Europeesche (2)
Algemene Voorwaarden Buitenlandreizen 2017-2018

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link.

Barcelona – Presentatie informatieavond september 2017
Berlijn – Presentatie informatieavond september 2017
Londen – Presentatie informatieavond september 2017
Oostenrijk – Presentatie informatieavond september 2017
Parijs – Presentatie informatieavond september 2017

Infomania

Infomania

Directie, teamleiders, leerlingcoördinatoren en Ouderraad informeren u via Infomania een paar keer per schooljaar over ontwikkelingen en het reilen en zeilen van het Kempenhorst College

Infomania 1 – oktober 2017
ThumbIM21415
Examania

Examania

Jaarlijks geeft het Kempenhorst College de Examania uit: een geslaagdenkrant waarin alle eindexamenkandidaten met foto en een persoonlijk verhaal geportretteerd worden, met ook een bijdrage van directie, afdelingsleiding en mentoren.

Examania 2017

2014-0624 - kaft-Examania-klein (Small) (Small)