Communicatie

Uitgaande brieven

Verkort lesrooster

Op 30, 31 oktober en op 1 november zullen er diverse scholingen voor personeel en ontwikkelmiddagen plaatsvinden. Daarom is er op die dagen sprake van een verkort lesrooster:

Op vrijdag 2 november zullen in verband met de voorbereidingen voor de reünie lesuur 7 en 8 vervallen: http://www.kempenhorst.nl/home/jubileum/

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren:
Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking

Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 

Alle leerjaren: Vademecum schooljaar 2017-2018
Alle leerjaren: Ondersteuning
Alle leerjaren: Leerlingcoördinatoren
Alle leerjaren: Digitalisering roosters
Alle leerjaren: Regeling printen en kopiëren
Alle leerjaren: Rookbeleid
Alle leerjaren: Wijziging toegang gebouw (na de meivakantie)
Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders

Leerjaar 1: Activiteitenweek
Leerjaar 1: Kempenhorstdag (1BBL/KBL)
Leerjaar 1: Kempenhorstdag (1BBL/1TL)
Leerjaar 1: Globaland

Leerjaar 2: Activiteitenweek (2BBL, 2BBL/KBL en 2KBL)
Leerjaar 2: Activiteitenweek (2TL)
Leerjaar 2: Kempenhorstdag 12 oktober

Leerjaar 3: Maatschappelijke stage
Leerjaar 3: Activiteitenweek (3BBL)
Leerjaar 3: Activiteitenweek (3KBL)
Leerjaar 3: Activiteitenweek (3TL)
Leerjaar 3: Excursie Keulen (3TL)
Leerjaar 3: Kempenhorstdag – de Reuselhoeve

Leerjaar 4:

 

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Algemene ouderavond (23 aug. 2018)
Leerjaar 2: Algemene ouderavond (28 aug. 2018)
Leerjaar 3: Algemene ouderavond (12 sept. 2018)
Leerjaar 3: Informatie- avond Bosnië (12 september 2018)
Leerjaar 3: Informatieavond vakkenpakketkeuze 3TL-4TL (febr. 2018)
Leerjaar 4: Algemene ouderavond (19 sept. 2018)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (22 nov. 2017)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / BBL-KBL (22 nov. 2017)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Ondersteuningsvormen (22 nov. 2017)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (21 feb. 2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Determinatie (21 feb. 2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Vmbo TOPm (21 feb. 2018)

Groep 7-8: Algemene presentatie informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17 apr. 2018)
Groep 7-8: Presentatie The Rent Company informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17 apr. 2018)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2018
Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
Algemene Voorwaarden Buitenlandreizen 2018-2019

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Barcelona
Berlijn
Londen
Oostenrijk
Parijs

Examania

Examania

Jaarlijks geeft het Kempenhorst College de Examania uit: een geslaagdenkrant waarin alle eindexamenkandidaten met foto en een persoonlijk verhaal geportretteerd worden, met ook een bijdrage van directie, afdelingsleiding en mentoren.

Examania 2018

2014-0624 - kaft-Examania-klein (Small) (Small)