Communicatie

Uitgaande brieven

 

Informatie laptopgebruik TOPm leerjaar 1

Gaat uw kind in schooljaar 19-20 naar leerjaar 1 TOPm op het Kempenhorst College, dan treft u hier meer informatie aan over het laptopgebruik: Informatie The Rent Company & VOBO laptops 1920

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren: Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 
Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders

Leerjaar 2: Ouderavond

Leerjaar 3: Ouderavond
Leerjaar 3: Buitenlandse reis 2019, Protocol buitenlandse reizen, Folder stichting Leergeld , Algemene voorwaarden buitenland reizen 2019-2020
Leerjaar 3: Buitenlandse reis 2019: Paspoort reis Londen

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Algemene ouderavond (23 aug. 2018)
Leerjaar 2: Algemene ouderavond (28 aug. 2018)

leerjaar 2: Voorlichting Maatschappelijke Stage leerjaar 2
Leerjaar 3: Algemene ouderavond (12 sept. 2018)
Leerjaar 3: Informatie- avond Bosnië (12 september 2018)
Leerjaar 3: Informatieavond vakkenpakketkeuze 3TL-4TL (febr. 2018)
Leerjaar 4: Algemene ouderavond (19 sept. 2018)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (21 nov. 2018)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (21 feb. 2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Determinatie (21 feb. 2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Vmbo TOPm (21 feb. 2018)

Groep 7-8: Algemene presentatie informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17 apr. 2018)
Groep 7-8: Presentatie The Rent Company informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17 apr. 2018)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2019
– Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
– Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
– Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Buitenland reizen 2019-2020

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Berlijn
Londen
Oostenrijk en PowerPoint klik hier
Parijs