Communicatie

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren:
Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen

Leerjaar 1 en 2: Goed bewaren brief 2017-2018
Leerjaar 3 BBL/KBL: Goed bewaren brief 2017-2018
Leerjaar 3TOPm; Goed bewaren brief 2017-2018

Leerjaar 1, 2 en 3: Leerlingenraad 
Leerjaar 1, 2 en 3: Mogelijke staking openbaar vervoer en toetsdriedaagse – toetsweek

Alle leerjaren: Vademecum schooljaar 2017-2018
Alle leerjaren: Ondersteuning
Alle leerjaren: Leerlingcoördinatoren
Alle leerjaren: Digitalisering roosters
Alle leerjaren: Regeling printen en kopiëren
Alle leerjaren: Rookbeleid
Alle leerjaren: Wijziging toegang gebouw (na de meivakantie)

Leerjaar 1: Agendagebruik 2017-2018

Leerjaar 2: Agendagebruik 2017-2018

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2018
Leerjaar 3: Herziene keuzes profielen (3BBL en 3KBL)

Leerjaar 4: Aankondiging en belang CSPE (4BBL en 4KBL)

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Plenaire ouderavond leerjaar 1 (sept. 2017)
Leerjaar 2: Plenaire ouderavond leerjaar 2 (sept. 2017)
Leerjaar 2: Ouderavond keuzes 2T (mrt. 2018)
Leerjaar 3: Plenaire ouderavond leerjaar 3 (sept. 2017)
Leerjaar 3: Informatieavond vakkenpakketkeuze 3TL-4TL (febr. 2018)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (22-11-2017)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / BBL-KBL (2-11-2017)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Ondersteuningsvormen (22-11-2017)

Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Algemeen (21-2-2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Determinatie (21-2-2018)
Groep 7-8: Presentatie informatieavond voor ouders groep 7-8 / Vmbo TOPm (21-2-2018)

Groep 7-8: Algemene presentatie informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17-4-2018)
Groep 7-8: Presentatie The Rent Company informatieavond devices (voor nieuwe leerlingen TOPm) (17-4-2018)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2018
Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
Algemene Voorwaarden Buitenlandreizen 2018-2019

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Barcelona
Berlijn
Londen
Oostenrijk
Parijs

Infomania

Infomania

Directie, teamleiders, leerlingcoördinatoren en Ouderraad informeren u via Infomania een paar keer per schooljaar over ontwikkelingen en het reilen en zeilen van het Kempenhorst College

Infomania 1 – oktober 2017
Infomania 2 – december 2017
Infomania 3 – april 2018
Infomania 4 – juli 2018
ThumbIM21415
Examania

Examania

Jaarlijks geeft het Kempenhorst College de Examania uit: een geslaagdenkrant waarin alle eindexamenkandidaten met foto en een persoonlijk verhaal geportretteerd worden, met ook een bijdrage van directie, afdelingsleiding en mentoren.

Examania 2018

2014-0624 - kaft-Examania-klein (Small) (Small)