Examenzaken

Klik op de links in onderstaande overzichten om naar de betreffende examengidsen en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar 3 of leerjaar 4 te gaan.
Herkansingsaanvragen en de procedure rondom herkansingen zijn in alle PTA-gidsen terug te vinden. Daarnaast zijn de herkansingaanvragen hier te downloaden.
Leerjaar 3

Leerjaar 3

3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
3BBL
3KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
3BBL
3KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
3BBL
3KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
3BBL
3KBL
Groen 3BBL
3KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
3BBL
3KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
3BBL
3KBL
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
3BBL
3KBL
3TL (TOPm)

Leerweg
3TL
Leerjaar 4

Leerjaar 4

Centrale Examens
Afspraken

Klik op de link voor de Afspraken leerlingen 4B en 4L bij Examens 2018.
Klik op de link voor de Afspraken leerlingen 4KBL en 4TL bij Examens 2018.

Roosters

Klik op de link voor het Rooster Examens 4L en 4B 2018.
Klik op de link voor het Rooster examens 4KBL 2018.
Klik op de link voor het Rooster examens 4TL 2018.
Leerlingen kunnen het persoonlijke examenrooster inzien via Zermelo.

Op 7, 8 en 9 mei worden ter ondersteuning van onze examenkandidaten 4KBL en 4T extra lessen aangeboden. In deze vrijwillige lessen kunnen de leerlingen nog uitleg vragen over de examenstof. Het rooster van deze lessen is eveneens in te zien via Zermelo.

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreikingen vinden op twee afzonderlijke dagen plaats:

Dinsdag 3 juli
Aanvang 13.00 uur voor 4B D&P, 4LWT, 4Ba, 4Bc, 4Bd.
Aanvang 16.00 uur voor 4Bb, 4Ka, 4Kd.

Woensdag 4 juli
Aanvang 13.00 uur voor 4Kb, 4Kc, 4Ke.
Aanvang 16.00 uur voor 4Ta, 4Tc, 4Tb.

PTA-gidsen 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
4BBL
4KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
4BBL
4KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
4BBL
4KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
4BBL
4KBL
Groen 4BBL
4KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
4BBL
4KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
4BBL
4KBL
LWT 4LWT
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
4BBL
4KBL
PTA-gidsen 4TL (TOPm)
Leerweg
4TL