Examenzaken

Hieronder staat nog de info van schooljaar 2018-2019. Als er nieuwe info beschikbaar is, wordt die zo spoedig mogelijk geplaatst.

In onderstaande overzichten staan de links om naar de betreffende examengidsen en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar 3 of leerjaar 4 te gaan.
Herkansingsaanvragen en de procedure rondom herkansingen zijn in alle PTA-gidsen terug te vinden. Daarnaast zijn de herkansingaanvragen hier te downloaden.
Leerjaar 3

Leerjaar 3

3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
  BWI 3BBL
  BWI 3KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
  PIE 3BBL
  PIE 3KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
  MVI 3BBL
  MVI 3KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
  E&O 3BBL
  E&O 3KBL
Groen   Groen 3BBL 
  Groen 3KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
  Z&W 3BBL
  Z&W 3KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
  D&P 3BBL 
  D&P 3KBL
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
  PTA keuzedelen ljr 3 BBL
  PTA keuzedelen ljr3 KBL
3TL (TOPm)

Leerweg
  TL leerjaar 3
Leerjaar 4

Leerjaar 4

Centrale Examens
Afspraken

Hier treft u/je de afspraken bij de Examens 2019 per leerweg aan:

Roosters

Hier treft u/je de examenroosters per leerweg aan:

Leerlingen kunnen het persoonlijke examenrooster inzien via Zermelo.

Voorlopige datum gala-diner

Sinds een paar jaar wordt het examenjaar afgesloten met een gala-diner. Dit is een groot succes. Ook dit jaar zullen we daarom een gala-diner houden. De voorlopige datum hiervoor is 7 juni 2019. Te zijner tijd zal de definitieve datum bekend gemaakt worden.

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreikingen vinden op twee afzonderlijke dagen plaats. De indeling van de klassen per dag/tijdstip wordt gepubliceerd zodra deze bekend is:

Dinsdag 7 juli
Aanvang 13.00 uur
Aanvang 16.00 uur

Woensdag 8 juli
Aanvang 13.00 uur
Aanvang 16.00 uur

PTA-gidsen 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
BWI 4BBL
BWI 4KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
PIE 4BBL
PIE 4KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
MVI 4BBL
MVI 4KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
E&O BBL
E&O KBL
Groen Groen 4BBL
Groen 4KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
Z&W 4BBL
Z&W 4KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
D&P 4BBL
D&P 4KBL
LWT LWT 4
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
PTA keuzevakken ljr 4 BBL
PTA keuzevakken ljr4 KBL
PTA-gidsen 4TL (TOPm)
Leerweg
TL4