Examenzaken

Klik op de links in onderstaande overzichten om naar de betreffende examengidsen en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar 3 of leerjaar 4 te gaan.
Herkansingsaanvragen en de procedure rondom herkansingen zijn in alle PTA-gidsen terug te vinden. Daarnaast zijn de herkansingaanvragen hier te downloaden.
Leerjaar 3

Leerjaar 3

3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
3BBL
3KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
3BBL
3KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
3BBL
3KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
3BBL
3KBL
Groen 3BBL
3KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
3BBL
3KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
3BBL
3KBL
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
3BBL
3KBL
3TL (TOPm)

Leerweg
3TL
Leerjaar 4

Leerjaar 4

4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
4BBL
4KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
4BBL
4KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
4BBL
4KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
4BBL
4KBL
Groen 4BBL
4KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
4BBL
4KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
4BBL
4KBL
LWT 4LWT
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
4BBL
4KBL
4TL (TOPm)
Leerweg
4TL