Keuzebegeleiding

AlgemeenAlgemeen

Link naar Kempenhorst.DeDecaan.net
afbeelding keuzes 2

Als onderdeel van de leerlingbegeleiding op het Kempenhorst College wordt de leerling  bij de LoopBaanOriëntatie (LOB) geholpen met:

  • zichzelf te leren kennen; (o.a. interesses, capaciteiten, waarden, beperkingen);
  • samenhang te ontdekken tussen het kiezen van vakken en de mogelijkheden voor de verdere studie (vervolgopleiding);
  • zich bewust te worden van welke mogelijkheden hij/zij laat liggen door bepaalde vakken niet te kiezen; m.a.w. welke risico’s hij/zij wil nemen.

 

In nauwe samenwerking met de decaan, de vakdocenten, de afdelingsleider, deskundigen van buiten de school en natuurlijk de ouders en de leerling zelf, zal de mentor de begeleiding gestalte geven. Naast de LOB-lessen die verzorgd worden door de mentor kan de leerling ook een afspraak maken met de decaan. De leerlingen maken gebruik van het digitale LOB-programma Kempenhorst.DeDecaan.net met Keuzeweb of Qompas. Ook is er een beroepenvoorlichtings-/ documentatiecentrum ingericht op het Fluisterplein.

In de maand november organiseert het Kempenhorst College een informatieavond vervolgopleidingen voor de leerlingen en ouders van leerjaar 2, 3 en 4. Op die avond presenteert een groot aantal vervolgopleidingen zich aan onze leerlingen. In de maand maart is er om de twee jaar voor de leerlingen en ouders van leerjaar 2 en 3 een beroepenavond gepland, waar beroepsoefenaars zich presenteren.

Informatie-avond VervolgopleidingenInformatie-avond Vervolgopleidingen

Op 15 november 2018 organiseerde het Kempenhorst College een informatieavond vervolgopleidingen. Op deze avond presenteerden ongeveer 90 vervolgopleidingen zich aan onze aan 2e-, 3e- en 4e- jaars leerlingen met hun ouders. Meer informatie is te vinden via www.kempenhorstvoorlichting.nl.

Informatie-avond profielen en beroepsgerichte keuzevakken

Op woensdag 9 januari organiseert het Kempenhorst College een informatieavond over de profielen (leerjaar 2) en beroepsgerichte keuzevakken (leerjaar 3).  De avond is opgezet in de vorm van speeddaten. Dit betekent dat erop geen centrale opstart in de aula is. U kunt op elk gewenst moment een profiel naar keuze bezoeken. Er zijn twee informatierondes bij de profielen die op de volgende momenten starten: 19.30 uur en 20.15 uur. Deze rondes duren circa 20 minuten. Tussendoor kunt u de profielen bekijken en indien nodig, individuele vragen stellen.

Informatie profielenInformatie profielen

Het Kempenhorst College biedt in de bovenbouw voor leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen 7 profielen aan. Meer informatie over de profielen is te vinden door op de bijbehorende link te klikken.

De 7 profielen van het Kempenhorst College:

Bekijk ook eens onze brochure “Wat is jouw profiel?“. Voor inhoudelijke informatie over de profielen kunt u ook klikken hier

KeuzelijnenKeuzelijnen

In de bovenbouw worden verschillende keuzevakken aangeboden. Voor meer informatie over de keuzevakken voor de huidige 3e jaarsleerlingen, klik hier