Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

 • Wij zijn 11 gemotiveerde ouders van leerlingen op het Kempenhorst College, komende uit verschillende woonplaatsen en verschillende leerwegen.
 • Verdeling is belangrijk om optimale vertegenwoordiging te hebben vanuit ouders op school.
 • We vergaderen 7x per jaar samen met Rosalie de Kooning (vertegenwoordiging vanuit school) en een vertegenwoordiger van de MR: medezeggenschapsraad (een ouder).
 • Op de agenda staan o.a. notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, mededelingen vanuit school en vanuit MR, commissieoverzicht.
 • Onderwerpen die bijv. besproken worden zijn: onze deelname bij verschillende activiteiten die vanuit school worden georganiseerd, kwaliteitsonderzoeken, schoolreizen, verkeersveiligheid wonen-school, actuele zaken die op school spelen (bijv. kluisjes, gebruik mobiel, passend onderwijs).
 • Wij hebben geen beslissingsrecht, maar ons advies en op-/aanmerkingen worden wel meegenomen door de school.
 • Dit alles met als doel de relatie tussen ouder en school te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van het onderwijs.OR puzzelstukjes

 

 Commissieoverzicht

Binnen de Ouderraad zijn de leden actief binnen verschillende commissies:

 • Infomania: stukje aanleveren vanuit Ouderraad voor Infomania.
 • Informatieavond 1ste jaars: presentatie aan de ouders. Voorlichting en promotie OR. Oproep van nieuwe leden.
 • OoKe-dag: “koffie-ronde” lopen tijdens de dag dat groep 8 leerlingen komen kennismaken op Kempenhorst.
 • Open Dag: basisschoolleerlingen ontvangen, zorgen voor koffie/thee/fris voor docenten en meehelpende leerlingen, informatie verstrekken over Ouderraad.
 • Thema-avond organiseren: 1x per 2 jaar. Informatieve avond over actuele onderwerpen die ouders bezig houden m.b.t. leerlingen. Thema’s afgelopen jaren: communiceren met je puber (2012), social media (2014) en alcoholgebruik onder jongeren (2016). Met medewerking van gastsprekers. Klik hier voor een terugblik op de laatste thema-avond. Schooljaar 2017-2018 staat de volgende thema-avond op de planning. Eventuele ideeën rondom thema’s zijn altijd welkom!
 • Schoolfeest: hulp bij disco-avond georganiseerd vanuit school, mede toezicht houden.
 • Open Podium: hulp bij Open Podium en aanbieden presentje.
 • Diploma-uitreiking: felicitatie namens Ouderraad en aanbieden presentje tijdens alle diploma-uitreikingen.

 

Vragen, tips en op-/aanmerkingen

Bij de leden van de Ouderraad kunnen alle ouders/verzorgers terecht met vragen die betrekking hebben op school en/of omstandigheden in en rondom school. Voor informatie en vragen mail: ouderraad@kempenhorst.nl.

OR mail

 

Wij vertegenwoordigen alle ouders van leerlingen op het Kempenhorst College, dus jullie OPMERKINGEN/TIPS ZIJN BELANGRIJK! Laat het ons weten via de mail.

 

Ledenlijst Ouderraad 2016 – 2017
naam plaats rol
Ben Schneiders Best lid
Els van der Hamsvoord Diessen secretaris
John Dijkstra Best lid
Liesbeth van Hoof Diessen voorzitter
Rianne van Oirschot Best lid
Sandra Verouden Oirschot lid
Theo Brekelmans Hilvarenbeek penningmeester
Mieke van Brunschot Oirschot lid
Resita Paulissen Haghorst lid
Suzanne van Noort Haghorst lid
Hans Arts Best lid
Geri Chalabov Best lid
Tamara van den Abbeele Best vertegenwoordiging vanuit MR
Rosalie de Kooning Best teamleider (vertegenwoordiging Kempenhorst College)

 

Ouderraad 2016-2017

Van links naar rechts, van boven naar onder: Geri Chalabov, John Dijkstra, Hans Arts, Ben Schneiders, Suzanne van Noort, Resita Paulissen, Liesbeth van Hoof, Rianne van Oirschot, Els van der Hamsvoord, Sandra Verouden, Mieke van Brunschot. (Theo Brekelmans ontbreekt op de foto)