Lestijden, vakanties en verlof

Lestijden

Lestijden


Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2018-2019
Naam Periode
Herfstvakantie maandag 15 oktober t/m
vrijdag 19 oktober 2018
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m
vrijdag 4 januari 2019
Carnavalsvakantie maandag 4 maart t/m
vrijdag 8 maart 2019
Meivakantie maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaartsvakantie donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei 2019
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019
Zomervakantie maandag 8 juli t/m
vrijdag 16 augustus 2019

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten van het schooljaar of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Aanvraag kort verlof

Aanvraag kort verlof

Klik hier voor het digitale formulier aanvraag kort verlof.

Alle informatie over verzuim en verlof vindt u in schoolgids deel 2.