Lestijden, vakanties en verlof

Lestijden

Lestijden

lestijden onder-bovenbouw
Vakantierooster

 

Vakanties schooljaar 2017-2018
Naam Periode
Herfstvakantie maandag 16 t/m
vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie maandag 25 december 2017 t/m
vrijdag 5 januari 2018
Carnavalsvakantie maandag 12 februari t/m
vrijdag 16 februari 2018
Tweede Paasdag maandag 2 april 2018
Meivakantie maandag 23 april t/m
vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaartsvakantie donderdag 10 mei en
vrijdag 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag maandag 21 mei 2018
Zomervakantie maandag 9 juli t/m
vrijdag 17 augustus 2018
Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Aanvraag kort verlof

Aanvraag kort verlof

Klik hier voor het digitale formulier aanvraag kort verlof.

Alle informatie over verzuim en verlof vindt u in schoolgids deel 2.