Kwaliteitszorg

Kwaliteitsonderzoeken

Het Kempenhorst College hecht veel belang aan de mening van leerlingen en hun ouders en organiseert daarom structureel tevredenheidsonderzoeken. Bekijk hieronder de samenvattingen van de meest recente kwaliteitsonderzoeken.

Samenvatting kwaliteitsonderzoek 2016 leerlingen leerjaar 1 Kempenhorst College
Samenvatting kwaliteitsonderzoek 2016 ouders leerjaar 1 Kempenhorst College
Samenvatting kwaliteitsonderzoek 2016 leerlingen leerjaar 3 Kempenhorst College 
Samenvatting kwaliteitsonderzoek 2016 ouders leerjaar 3 Kempenhorst College

Onderwijsresultaten – oordeel Inspectie van het Onderwijs

Vanaf 2016 werkt de Inspectie van het Onderwijs met een nieuw model voor het berekenen van de onderwijsopbrengsten (resultaten) van het voortgezet onderwijs. Meer informatie hierover is te vinden op hun webpagina onderwijsresultatenmodel.

Het oordeel van de inspectie over de onderwijsresultaten 2017 (gebaseerd op de resultaten vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t behaald in 2014,2015 en 2016) van het Kempenhorst College vindt u hier. Het oordeel van de inspectie is op alle kwaliteitsindicatoren voor de onderwijsopbrengsten voldoende, het hoogst haalbare resultaat.

Vensters voor Verantwoording

Omdat wij het belangrijk vinden dat er een goed en evenwichtig beeld ontstaat over hoe het er bij ons werkelijk aan toegaat, nemen wij deel aan het landelijke project “Vensters voor Verantwoording”. Met behulp hiervan rapporteren wij door middel van uniforme indicatoren over zowel het onderwijs (resultaten, slaagpercentage, beleid en kwaliteit) als de bedrijfsvoering (financiën en personeel).

De rapportage over het Kempenhorst College kunt u bekijken via: Resultaten Kempenhorst College Oirschot. Reacties en vragen kunt u richten aan secretariaat@voboscholen.nl of telefonisch via 0499-336231.

Uitvoerige informatie over Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot en Kwaliteitszorg vindt u op de website van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Hier vindt u ook het Plan van aanpak kwaliteitszorg.