Aanbod laptops voor nieuwe brugklasleerlingen TOPm 2018-2019

23 maart 2018
23 maart 2018,
 Off

Het onderwijs op het Kempenhorst College biedt steeds meer mogelijkheden voor leerlingen om in eigen tempo en op eigen niveau te werken. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van 21st century skills bij onze leerlingen. Een laptop is hierbij een zeer goed hulpmiddel. Steeds meer ouders en leerlingen geven dan ook aan dat ze zelf over een computer willen kunnen beschikken, waarvan leerlingen niet alleen op school maar ook thuis gebruik kunnen maken. Het Kempenhorst College heeft hierop de mogelijkheid onderzocht leerlingen tegen zeer gunstige voorwaarden over een persoonlijke laptop te kunnen laten  beschikken.

Om dit proces zowel onderwijskundig als financieel verantwoord te kunnen uitrollen is ervoor gekozen om komend schooljaar te starten met een aanbod voor nieuwe brugklasleerlingen in de theoretische leerweg TOPm. Dit is een vervolg op de pilot met laptops die sinds twee schooljaren op  TOPm loopt. Voor de leerwegen basis en kader start komend schooljaar eerst een pilot.

Met een externe partij is inmiddels een gunstig aanbod voor laptops gerealiseerd. De school investeert hierin, zodat we ouders een betaalbare aanbieding kunnen voorleggen voor een goede laptop. Ouders die hun kind hebben aangemeld voor de brugklas TOPm in schooljaar 2018-2019 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatieavond. Op die avond worden zij geïnformeerd over de ins en outs van de laptop en voorwaarden.

Het onderwijsaanbod op het Kempenhorst College blijft een mix tussen schrijven, lezen en ICT-vaardigheden. Vaksecties zijn al druk bezig te bekijken welke onderdelen volgend schooljaar analoog of digitaal aan bod zullen komen.