Activiteitenweek

21 oktober 2016
21 oktober 2016,
 0

In de activiteitenweek bruiste het Kempenhorst College van… ja, de activiteiten! Voor de eerstejaars leerlingen begon de week met een antipestproject, met lessen over cyberpesten en een theatervoorstelling (‘Like’, door theatergroep PlayBack) of de film “Spijt”. Verder draaiden zij het project Globaland, waarin de leerlingen samen een eigen land moeten besturen.
De basis-/kaderleerlingen uit leerjaar 2 gingen kennismaken met de zeven nieuwe profielen in onze bovenbouw. Daarnaast draaiden zij het project ‘Ellis & Bernie’, over vooroordelen, racisme en vervolging. De tweedejaars TOPm-leerlingen draaiden een Kunstweek met workshops en een bezoek aan museum De Pont. Ook gingen ze zelf aan de slag met kunst en richtten een tentoonstelling in.
De derdejaars basis-/kaderleerlingen werkten aan modules binnen hun profiel. Daarnaast volgen zij het project “Sexting, rondom het thema social media. Humanitas verzorgde hierbij gastlessen. Vooruitlopend op dit project is het Kempenhorst-personeel tijdens hun studiemiddag al uitgebreid geïnformeerd over Sexting.
De TOPm-leerlingen uit leerjaar 3 draaiden het project ‘Het beste idee van 3T’. Ook gingen zij op excursie naar Keulen, waar zij o.a.  in de dierentuin een gedragsonderzoek uitvoerden voor Biologie en bij de Dom een opdracht voor CKV maakten.

Alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 sloten op vrijdag de week af met een leuke en sportieve activiteit tijdens de jaarlijkse ‘Kempenhorstdag’.

Het grootste deel van de vierdejaars leerlingen was deze week op buitenlandse reis naar Barcelona, Berlijn, Londen, Parijs of Oostenrijk.  De vierdejaars leerlingen die ervoor gekozen hebben niet mee te gaan naar het buitenland draaiden in het kader van het internationaliseringsprogramma verschillende educatieve en culturele activiteiten, o.a. internationaal koken, bezoek Trucknasium en een bezoek aan de Beekse Bergen met lessen Afrikaanse cultuur.