De leerlingcoaches zijn er klaar voor!

27 november 2018
27 november 2018,
 Off

Binnen de zorgstructuur van het Kempenhorst College neemt “Leerlingcoaching” een belangrijke plaats in. Leerlingen die een intensieve training hebben gevolgd, zijn speciaal opgeleid om medeleerlingen met (kleine) problemen te helpen. Onlangs is de jaarlijkse trainingsweek afgesloten. In deze week wordt de kennis en kunde van “oude” coaches weer opgefrist en worden aan nieuwe coaches de kneepjes van het vak geleerd. Inmiddels staan ze allemaal te popelen om hun medeleerlingen te gaan helpen. Wanneer een jaar lang medeleerlingen succesvol zijn gecoacht, krijgt de leerlingcoach een officieel certificaat.