Denktank Leerlingenraad

7 september 2018
7 september 2018,
 Off

Op 6 september is de denktank leerlingenraad bij elkaar gekomen. Deze leerlingen denken na over het onderwijs op het Kempenhorst College. Na een inleiding door directeur Onderwijs, de heer Van der Vorst, zijn de leerlingen van start gegaan. Aan de hand van het spel ‘We own the school’ spraken zij over de huidige inrichting en vormgeving van het onderwijs. Ook dachten zij mee over hoe het onderwijs zich zou kunnen ontwikkelen de komende jaren en wat daarbij wenselijk is. De leerlingen hebben duidelijk gemaakt dat het bevragen van leerlingen een positief effect heeft op onderwijsvernieuwingen. Het was een leerzame bijeenkomst en we gaan de komende maanden regelmatig met de leerlingen samenzitten om met elkaar na te denken over het onderwijs van de toekomst.