Lesuitval vanaf lesuur 6

Dit betekent dat op deze dag zowel onder- als bovenbouw les zullen hebben t/m lesuur 5 (voor de onderbouw is dit tot 13.15 uur; voor de bovenbouw is dit tot 12.45 uur). Vanaf lesuur 6 vervallen dus de lessen op 26 november.
Naar volledige agenda.