Examenuitslag

9 juni 2021
9 juni 2021,
 Off

Op donderdag 10 juni en woensdag 16 juni worden de uitslagen van de examens van tijdvak 1 vastgesteld. Het is landelijk bepaald dat de zogenaamde N-term op grond waarvan de door de leerling behaalde scores omgerekend worden naar een cijfer voor TL op 10 juni bekend gemaakt wordt en voor BBL en KBL op 16 juni. Dit is dus géén schoolkeuze, maar een regel die door de overheid is vastgesteld.

Voor de leerlingen van de theoretische leerweg:
de examenkandidaten die niet zijn geslaagd, worden op 10 juni gebeld tussen 14.00 en 15.00 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent!). Om 15.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst uitgereikt.

Alle afgewezen eindexamenkandidaten van de theoretische leerweg dienen hun voorlopige cijferlijst uiterlijk vrijdag 11 juni voor 12.00 uur op te halen bij dhr. Blankers.

Elke leerling (geslaagd of niet-geslaagd) heeft het recht om tijdens het tweede tijdvak van het cse, het cijfer van één vak of twee vakken te verbeteren. Of jij wel of niet van dit recht gebruik wil maken geef je op 11 juni voor 12.00 uur door bij de administratie.

Voor de leerlingen van de BBL en KBL:
de examenkandidaten die niet zijn geslaagd, worden op 16 juni gebeld tussen 14.00 en 15.00 uur (zorg dat je telefonisch bereikbaar bent!). Om 15.30 uur worden de geslaagde leerlingen op school ontvangen. Zij krijgen een voorlopige cijferlijst uitgereikt van hun mentor.

Alle afgewezen eindexamenkandidaten van de BBL dienen hun voorlopige cijferlijst uiterlijk donderdag 17 juni voor 13.00 uur op te halen bij mevr. de Vet. De afgewezen eindexamenkandidaten van de KBL halen hun voorlopige cijferlijst uiterlijk donderdag 17 juni voor 13.00 uur op bij dhr. van Hazendonk.

Elke leerling (geslaagd of niet-geslaagd) heeft het recht om tijdens het tweede tijdvak van het cse, het cijfer van één vak of twee vakken te verbeteren. Of jij wel of niet van dit recht gebruik wil maken geef je op 17 juni voor 13.00 uur door bij de administratie.