Gemoderniseerd techniekplein feestelijk geopend

24 januari 2020
24 januari 2020,
 Off

Op vrijdag 24 januari is het geheel vernieuwde, uitgebreide en gemoderniseerde techniekplein van het Kempenhorst College geopend door burgemeester Keijzers van Oirschot. Vanaf een laptop zette zij een ingenieuze kettingreactie in werking, die door leerlingen over een groot deel van het plein was opgebouwd en uiteindelijk de roldeur opende.

In schooljaar 2018-2019 vond op het Kempenhorst College een sterke toename van het aantal leerlingen binnen het techniekonderwijs plaats, dit in tegenstelling tot de landelijke, dalende tendens. Omdat deze ontwikkeling zich het jaar erop heeft voortgezet, diende een metamorfose van het techniekplein plaats te vinden. Twee uitgangspunten daarbij: het plein moest snel aan kunnen sluiten bij de toekomstige innovaties binnen de techniek én aansluiten bij het veranderende onderwijs, waarbij eigenaarschap van het leerproces meer bij de leerling komt te liggen en de docent en praktijkinstructeur een meer coachende rol krijgen. Daarnaast zou, waar mogelijk, de samenwerking gezocht moeten worden tussen beide profielen op het plein: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE).

Met advies van een binnenhuisarchitect heeft het plein een moderne frisse uitstraling gekregen. Bij de inrichting is uitgegaan van een totaalconcept. De leeromgeving is daarom zo ingericht dat er zowel extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden als meer uitdaging aan excellente leerlingen. In speciale theorieruimtes binnen het plein kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk met moderne multimediale voorzieningen, computers, laptops en smartboard. Het geleerde kan meteen daarna in de praktijk worden gebracht. Zo is er een speciaal ICT-lokaal ingericht waar de leerlingen hun 3D-ontwerpen kunnen maken die, nadat ze in een simulatie getest zijn, door machines zoals de 3D-printer of CNC-machine gemaakt kunnen worden. In het nieuwe practicumlokaal kan het digitale lesprogramma worden geraadpleegd, maar kunnen ook diverse apparaten en practicumopstellingen via de computers worden geprogrammeerd en aangestuurd (bijvoorbeeld domotica). Leerlingen maken kennis met moderne nieuwe technieken zoals domotica, robotica, CNC-technieken en 3D-printen. Bestaande technieken, zoals lassen en plaatwerk, zijn vernieuwd.

Het techniekaanbod en de techniekomgeving moet natuurlijk ook aantrekkelijk zijn voor meisjes. Op het Kempenhorst College kiezen namelijk steeds meer meisjes voor techniek, dus is ook hiermee rekening gehouden. De creatieve kant van techniek wordt beter belicht met o.a. vakken als Design en decoratie en Interieurontwerp en design.

In het kader van sterk techniekonderwijs gaat het Kempenhorst College de komende tijd het plein verder optimaliseren en andere mogelijkheden van techniekonderwijs onderzoeken. Te denken valt aan de aanschaf van een robotarm, een lassimulator en een lasersnijder, te gebruiken bij bijvoorbeeld het maken van maquettes en modellen. Nieuwe technieken worden in het leerproces geïntegreerd. Zo gaat het profiel Bouwen, Wonen en Interieur aan de slag met 3D-technieken zoals virtual reality en augmented reality door te gaan werken met de HoloLens.

Belangstellenden kunnen zelf een kijkje nemen op het techniekplein tijdens de Open Dag van het Kempenhorst College, zaterdag 1 februari van 10.00 uur tot 14.00 uur.