HALT-lessen brugklassen

22 februari 2019
22 februari 2019,
 Off

HALT en GGD hebben in samenwerking lessen verzorgd voor onze eerstejaars vmbo B- en B/K-leerlingen. Onderwerp van deze lessen was sociale media en online veiligheid. Er is aandacht besteed aan (digi-) pesten en de gevolgen daarvan, voor zowel de dader als het slachtoffer. Met de leerlingen is gesproken over waarom je soms iets kunt doen waar je later spijt van hebt, om vervolgens te kijken hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n situatie terecht komt. De mentoren hebben in de mentorlessen hierover verder gepraat met de leerlingen. Door onze leerlingen vroegtijdig bewust te maken van hun gedrag op internet en hen te wijzen op de gevolgen en gevaren, hopen we dat ze goed nadenken over wat zij doen. Voorafgaand aan deze lessen heeft begin december een theatervoorstelling plaatsgevonden waarin het thema groepsdruk centraal stond. De leerlingen hebben zelf ervaren wat groepsdruk voor effect kan hebben op je gedrag. Het waren leerzame activiteiten.

Naast deze activiteiten besteden we aan vergelijkbare thema’s aandacht in de lessen Mediasmart en tijdens de mentorlessen.