Stilte… examens: het CSPE is begonnen!

3 april 2018
3 april 2018,
 Off

Stilte…. examens!! Vandaag start de periode waarin vierdejaars leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg hun praktijkexamens afleggen: het CSPE. Voor de vierdejaars uit de kaderberoepsgerichte leerweg start het CSPE volgende week. Het CSPE is een examenvorm voor de beroepsgerichte programma’s waarbij de toetsing van praktijk en theorie is geïntegreerd. Het examen bestaat voornamelijk uit praktijkopdrachten in combinatie met ict-opdrachten en open theorievragen. Daarnaast wordt de theorie afgevraagd in korte digitale minitoetsen. Dit jaar wordt er binnen de beroepsgerichte leerwegen voor het eerst examen gedaan in de nieuwe profielen die sinds augustus 2016 van overheidswege zijn ingevoerd.

Op 19 april ronden onze basisleerlingen hun Centraal Schriftelijke Eindexamens (1e tijdvak) al af. Voor onze eindexamenkandidaten uit de kader- en theoretische leerweg zijn de Centraal Schriftelijke Eindexamens (1e tijdvak) dit jaar van 14 t/m 24 mei.

We wensen al onze eindexamenkandidaten heel veel succes met de verschillende examens!

Bekijk hier een filmpje dat NOS kort over de start van de examens maakte.