Aanmelden

Vroegaanmeldingen

Op 3, 4 en 5 februari dienen de leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te worden aangemeld in de zogenaamde vroegaanmelding. De basisschoolleerkracht van uw zoon/dochter heeft u daar, indien nodig, al over geïnformeerd en waarschijnlijk heeft u inmiddels een oriënterend gesprek gevoerd op onze school.

De vroegaanmeldingen voor komend schooljaar vinden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 februari 2020 tussen 19.00 – 20.30 uur en op woensdag 5 februari tussen 13.00 – 16.00 uur. Vul het inschrijfformulier (zie onderstaande link) volledig in, u ontvangt dan een PDF-bestand per mail. Het geprinte formulier dient u mee te nemen naar de aanmelding op het Kempenhorst College.

https://www.formdesk.com/voboscholenbestoirschot/inschrijving_vroeg_ll_vobo

De aanmelding van leerlingen zonder deze extra ondersteuningsbehoefte vindt plaats op 2, 3 en 4 maart 2020. Medio februari zal de bijbehorende link op deze website te vinden zijn.

Mocht u vragen hebben over de (vroeg)aanmelding, dan kunt u contact opnemen met dhr. Huijbers, f.huijbers@kempenhorst.nl , voorzitter van de toelatingscommissie.

Aanmeldingen leerjaar 1, 2, 3

De  aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 vinden plaats op maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020 ‘s avonds van 19.00 – 20.30 uur en op woensdag 4 maart ‘s middags van 13.00 – 16.00 uur. Te zijner tijd vindt u op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden.

Aanmeldingen leerjaar 2, 3

De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in de bovenbouw zitten voor schooljaar 2019-2020 vol.

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Mocht de uitslag van de eindtoets (cito of een andere toegestane eindtoets) aanleiding geven tot een heroverweging van het advies, dan kunt u als ouder dat bespreken met de leerkracht groep 8. Alleen als het advies door de basisschool inderdaad is herzien, kunt u als ouder op 28 of 29 mei 2020 contact opnemen met  de voorzitter van de toelatingscommissie, de heer Huijbers. Via een e-mail (f.huijbers@kempenhorst.nl) kunt u een verzoek doen tot plaatsing van uw zoon/dochter op een ander (hoger) niveau. Let op: Er moet dan eerst contact geweest zijn tussen de basisschool en onze school. Uw verzoek wordt besproken binnen de toelatingscommissie. Deze geeft uiterlijk 5 juni uitsluitsel aan ouders of de leerling wordt geplaatst op basis van het herzien advies. Dit is (mede) afhankelijk van het feit of er plaats is binnen de reeds samengestelde klassen.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 17 juni 2020 om 14.30 uur.