Aanmelden

Wat leuk dat jullie je hebben aangemeld op het Kempenhorst College!

Alle leerlingen van groep 8 uit het (speciaal) basisonderwijs en de leerlingen die instromen vanuit de scholen ’t Antoon, Helder havo/vwo, Stedelijk College, Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) hebben zich in de week van 15 tot en met 19 maart 2021 persoonlijk kunnen aanmelden bij ons op school. 

Heb je nog vragen over de aanmelding? Neem dan contact op met de heer Ferry Huijbers: f.huijbers@kempenhorst.nl