Aanmelden

Wat leuk dat jullie je oriënteren op het Kempenhorst College!

Hieronder vind je informatie over het voeren van een oriënterend gesprek en de aanmelding voor schooljaar 2021 – 2022:

Oriënterend gesprek:

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, waarbij ondersteuning nodig is die niet in de basisondersteuning in de klas wordt verzorgd, is het voeren van een oriënterend gesprek van toepassing.

Hiermee wordt bedoeld dat deze leerling ‘meer ondersteuning’ of ‘intensievere begeleiding’ nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wanneer de leerling faciliteiten moet gebruiken zoals audio-ondersteuning o.i.d. is het raadzaam om alvast een oriënterend gesprek met ons te voeren, zodat wij goed in kunnen schatten of wij als school in staat zijn die benodigde ondersteuning voldoende te kunnen bieden.

Vanaf de herfstvakantie (26 oktober 2020)  tot medio februari 2021 zullen we deze gesprekken op school voeren. Het doel van dit gesprek is tweeledig: Het is belangrijk om de ondersteuningsbehoefte van de leerling  in kaart te brengen en daarnaast brengen wij als school de mogelijkheden die wij als reguliere onderwijsinstelling kunnen bieden, graag helder in beeld.

Indien u een oriënterend gesprek wilt plannen, neem dan contact op met het secretariaat van onze school via telefoonnummer 0499-582160 om een afspraak te maken.

Aanmelding voor schooljaar 2021 – 2022

Anders dan afgelopen jaren zal er dit jaar geen sprake zijn van de zogeheten ‘vroegaanmeldingen’. Dit betekent dat alle aanmeldingen voor leerjaar 1 en de aanmeldingen vanuit het speciaal onderwijs (bv. vanuit ’t Antoon en Plein Helder) voor overige leerjaren gelijktijdig plaatsvinden.

Dit aanmelden vindt plaats in de week van 1 t/m 5 maart 2021.

De link met uitleg, waarmee u de inschrijving digitaal kunt voorbereiden, zal medio februari 2021 op deze pagina te vinden zijn. Ook de dagen en tijden waarop school geopend zal zijn om de aanmeldingen in ontvangst te nemen, worden hier dan gecommuniceerd.

Mochten er vragen zijn over bovenstaande informatie, dan kunt u contact opnemen met dhr. F. Huijbers, voorzitter van de toelatingscommissie, via f.huijbers@kempenhorst.nl