Aanmelden

Vroegaanmeldingen

De vroegaanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 vinden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 februari 2020 ‘s avonds en op woensdag 5 februari ‘s middags. Vanaf 1 oktober kunt u bij de administratie een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Te zijner tijd komt er meer informatie op de site te staan.

Aanmeldingen leerjaar 1, 2, 3

De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in de bovenbouw zitten voor schooljaar 2019-2020 vol.

De overige aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 vinden plaats op maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020 ‘s avonds en op woensdag 4 maart ‘s middags. Te zijner tijd komt er meer informatie op de site te staan.

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 17 juni 2020 om 14.30 uur.