Aanmelden

Vroegaanmeldingen

De vroegaanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 vinden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 februari 2020 ‘s avonds en op woensdag 5 februari ‘s middags. Vanaf 1 oktober kunt u bij de administratie een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. Te zijner tijd vindt u op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden.

Aanmeldingen leerjaar 1, 2, 3

De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in de bovenbouw zitten voor schooljaar 2019-2020 vol.

De overige aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 vinden plaats op maandag 2 en dinsdag 3 maart 2020 ‘s avonds en op woensdag 4 maart ‘s middags. Te zijner tijd vindt u op deze pagina hoe u zich kunt aanmelden.

Aanmelden i.v.m. herzien advies

Alleen de basisschool kan het advies herzien en zal ons daarvan in kennis stellen. In dat geval krijgt u via de basisschool te horen of het advies herzien is.

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe eerstejaars leerlingen is op woensdagmiddag 17 juni 2020 om 14.30 uur.