Vakken

Op deze pagina vind je links naar informatie (pagina’s, oefenmateriaal) die door de verschillende vakgroepen beschikbaar wordt gesteld.

De vakken staan op alfabetische volgorde.

BWI

https://vmbo-bwinet.nl/

CKV
LET OP: de PTA-data in het document moeten nog geactualiseerd worden (zie examengids voor de juiste data.)                                 boeken

CKV Kempenhorst

Decanaat

Kempenhorst.DeDecaan.net

Duits

www.duits.de
www.examenblad.nl
www.uitmuntend.de

Nederlands

Nederlands, alle niveaus en alle leerjaren

RoFo (Word, Excel Powerpoint)

RoFo

RT en ondersteuning

Reservering RT-Laptop

Engels

https://juffrouwengels.nl/

https://quizlet.com/nl

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

http://wp.digischool.nl/engels/oefenen/

WRTS

Kempenhorst leerjaar 1 en 2 wrts
Kempenhorst leerjaar 3 en 4 wrts