Communicatie

Uitgaande brieven

Programma laatste week voor de kerstvakantie

Op  maandag 16 december is er in verband met een studiedag een verkort lesrooster.

Op woensdag 18 december is er voor de onderbouw de kerstmarkt. Lesuur 1 en 2 is er die dag gewoon les voor de onderbouw en daarna gaan de leerlingen zich bezighouden met de kerstmarkt. U krijgt nog verdere informatie hierover. Klas 3 en 4 hebben regulier les.

Op donderdag 19 december zijn de kerstvieringen voor de onderbouw. Er is dan geen reguliere les voor leerjaar 1 en 2. De indeling van de kerstvieringen krijgt u via een aparte brief. Klas 3 en 4 hebben wel regulier les.

Op vrijdag 20 december zijn ten slotte de kerstvieringen voor de bovenbouw. De indeling van de kerstvieringen krijgt u via een aparte brief. Klas 1 en 2 hebben die dag vrij.

Bosnië-reis

De actuele reisinfo voor de reis naar Bosnië treft u hier aan

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren: Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 
Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders
Alle leerjaren: Handleiding Magister
Alle leerjaren: Klankbordouders
Alle leerjaren: Toestemmingsmodule Magister
Alle leerjaren: Handleiding toestemmingsmodule Magister

Leerjaar 1 en 2; Kika Actiemarkt
Leerjaar 1 en 2: Eindejaarsbrief
Leerjaar 3 en 4: Eindejaarsbrief

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Informatieavond augustus 2019 – leerjaar 1 (21 aug. 2019)
Leerjaar 2: Kennismaking met de mentoren, geen algemene presentatie (28 augustus 2019)
Leerjaar 2: Voorlichting maatschappelijke stage leerjaar 2
Leerjaar 3: Informatieavond september 2019 – leerjaar 3 (12 sept. 2019)
Leerjaar 4: informatieavond augustus 2019 – leerjaar 4 (28 aug. 2019)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2019
– Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
– Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
– Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Buitenland reizen 2019-2020

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Berlijn
Londen
Oostenrijk en PowerPoint klik hier
Parijs

Informatie laptopgebruik TOPm leerjaar 1

Gaat uw kind in schooljaar 19-20 naar leerjaar 1 TOPm op het Kempenhorst College, dan treft u hier meer informatie aan over het laptopgebruik: Informatie The Rent Company & VOBO laptops 1920

Fietsuitleen

Het Kempenhorst College beschikt over een aantal uitleenfietsen. Die zijn in eerste instantie aangeschaft voor leerlingen die van ver weg komen en normaliter niet met de fiets naar school (kunnen) komen, zoals leerlingen uit Tilburg en Goirle. De leenfietsen kunnen dan gebruikt worden om naar de Kemmer te gaan of voor een activiteit in het dorp.

Bij slecht weer komt het echter wel eens voor dat meer leerlingen met de bus of de auto naar school komen. Hiervoor hebben we helaas te weinig leenfietsen. De leenfietsen worden in zo’n situatie bij voorrang uitgeleend aan de bovengenoemde leerlingen. Concreet betekent dit dat andere leerlingen dan mogelijkerwijs te voet naar de Kemmer moeten. Qua afstand is dit tijdens de pauze te doen.

Onze leenfietsen worden voorzien van voor/achter-kliklampjes i.v.m. veiligheid/zichtbaarheid tijdens deze donkere dagen. Leerlingen dienen te tekenen voor ontvangst van de sleutel en de lampjes. Als de leenfietsen worden teruggebracht, worden de lampjes gecontroleerd. Mochten de lampjes bij terugkomst op school defect zijn of ontbreken, dan worden de kosten voor reparatie of vervanging in rekening gebracht.