Communicatie

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren: Onderwijs vanaf 18 januari (15 januari)
Alle leerjaren: Maatregelen n.a.v. persconferentie van 12 januari (13 januari 2021)
Alle leerjaren: Nadere informatie over onderwijs na de kerstvakantie (17 december 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (15 december 2020)
Alle leerjaren: Kerstviering
Alle leerjaren: Update Corona (13 december 2020)
Alle leerjaren: Wettelijke mondkapjesplicht (4 december 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (22 oktober 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (14 oktober 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (5 oktober 2020)
Alle leerjaren: Magister ziekmelden
Alle leerjaren: Informatie Corona (25 augustus 2020)

Alle leerjaren: Nieuw onderwijs 2020-2021
Alle leerjaren: Start schooljaar 2020-2021

Alle leerjaren: Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 

Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders
Alle leerjaren: Handleiding Magister
Alle leerjaren: Toestemmingsmodule Magister
Alle leerjaren: Handleiding toestemmingsmodule Magister

Alle leerjaren: Klankbordouders

 

Leerjaar 1:

Leerjaar 2:

Leerjaar 3:

Leerjaar 4:

 

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Informatieavond augustus 2020 – leerjaar 1BK

Informatie Talentontwikkeling

Leerjaar 2: Informatieavond september 2020

Informatie Talentontwikkeling

Leerjaar 3: Informatieavond september 2020

Leerjaar 4: Informatieavond september 2020

Informatieavond september 2020 VMBO T

Voorlichting ouders leerlingen schooljaar 2020-2021: informatieavond 12 februari 2020

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3:
– Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
– Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
– Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Buitenland reizen 2020-2021

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Berlijn
Londen
Oostenrijk en PowerPoint klik hier
Parijs

Informatie laptopgebruik TOPm leerjaar 1

Gaat uw kind in schooljaar 19-20 naar leerjaar 1 TOPm op het Kempenhorst College, dan treft u hier meer informatie aan over het laptopgebruik: Informatie The Rent Company & VOBO laptops 1920

Fietsuitleen

Het Kempenhorst College beschikt over een aantal uitleenfietsen. Die zijn in eerste instantie aangeschaft voor leerlingen die van ver weg komen en normaliter niet met de fiets naar school (kunnen) komen, zoals leerlingen uit Tilburg en Goirle. De leenfietsen kunnen dan gebruikt worden om naar de Kemmer te gaan of voor een activiteit in het dorp.

Bij slecht weer komt het echter wel eens voor dat meer leerlingen met de bus of de auto naar school komen. Hiervoor hebben we helaas te weinig leenfietsen. De leenfietsen worden in zo’n situatie bij voorrang uitgeleend aan de bovengenoemde leerlingen. Concreet betekent dit dat andere leerlingen dan mogelijkerwijs te voet naar de Kemmer moeten. Qua afstand is dit tijdens de pauze te doen.

Onze leenfietsen worden voorzien van voor/achter-kliklampjes i.v.m. veiligheid/zichtbaarheid tijdens deze donkere dagen. Leerlingen dienen te tekenen voor ontvangst van de sleutel en de lampjes. Als de leenfietsen worden teruggebracht, worden de lampjes gecontroleerd. Mochten de lampjes bij terugkomst op school defect zijn of ontbreken, dan worden de kosten voor reparatie of vervanging in rekening gebracht.

Ziekmelden / verlof

U meldt uw kind in de Magister-app ziek:
o als hij/zij niet naar school komt. Dit doet u aan het begin van de dag. Wilt u a.u.b. geen gebruik maken van het opmerkingenveld. Als u iets extra’s wilt melden, dan verzoeken we u dit te doen via de leerlingcoördinator.

U meldt uw kind op een andere manier afwezig:
o als het om verlof voor orthodontist of iets dergelijks gaat. Uw kind kan een briefje inleveren bij het leerlingenloket;
o als uw kind gedurende de dag ziek naar huis gaat. Dit gaat via de leerlingcoördinator.
o als hij/zij vanwege het Corona-protocol thuis moet blijven. Hiervoor stuurt u bij voorkeur een mail naar de leerlingcoördinator van uw kind.