Communicatie

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren: Studiemiddag personeel 16 maart 2021

Alle leerjaren: Aanvullende informatie (27 februari 2021)
Alle leerjaren: Onderwijs vanaf 1 maart (26 februari 2021)
Alle leerjaren: Berichtgeving n.a.v. persconferentie (24 februari 2021)
Alle leerjaren: Onderwijs vanaf 10 februari (9 februari 2021)
Alle leerjaren: Onderwijs vanaf 18 januari (15 januari 2021)
Alle leerjaren: Maatregelen n.a.v. persconferentie van 12 januari (13 januari 2021)
Alle leerjaren: Nadere informatie over onderwijs na de kerstvakantie (17 december 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (15 december 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (13 december 2020)
Alle leerjaren: Wettelijke mondkapjesplicht (4 december 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (22 oktober 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (14 oktober 2020)
Alle leerjaren: Update Corona (5 oktober 2020)
Alle leerjaren: Magister ziekmelden
Alle leerjaren: Informatie Corona (25 augustus 2020)

Alle leerjaren: Nieuw onderwijs 2020-2021
Alle leerjaren: Start schooljaar 2020-2021

Alle leerjaren: Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 

Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders
Alle leerjaren: Handleiding Magister
Alle leerjaren: Toestemmingsmodule Magister
Alle leerjaren: Handleiding toestemmingsmodule Magister

Alle leerjaren: Klankbordouders

 

Leerjaar 1:

Leerjaar 2:

Leerjaar 3:

 

Leerjaar 4:

 

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Informatieavond augustus 2020 – leerjaar 1BK

Informatie Talentontwikkeling

Leerjaar 2: Informatieavond september 2020

Informatie Talentontwikkeling

Kempenhorst Presentatie keuzetraject 2T januari 2021

Leerjaar 3: Informatieavond september 2020

Leerjaar 4: Informatieavond september 2020

Informatieavond september 2020 VMBO T

Voorlichting ouders leerlingen schooljaar 2020-2021: informatieavond 12 februari 2020

Mondkapjes in school

Mondkapjes in school

Beste ouder(s), verzorger(s), leerling,

Op dit moment zijn we gelukkig al weer ruim een week gedeeltelijk open voor de gehele school. Daar zijn we blij mee en onze leerlingen ook. Het heeft echter ook een keerzijde. Door de grotere drukte op de gangen in combinatie met de RIVM-richtlijnen zijn we genoodzaakt strikt op de maatregelen toe te zien. We dienen er immers samen voor te zorgen, dat er een veilige omgeving voor iedereen is. Van het personeel en de leerlingen verwachten we, dat zij bij verplaatsingen door school, te allen tijde een mondkapje dragen. Op het moment dat iemand zich niet aan deze regel houdt, spreken we elkaar daarop aan. We begrijpen als organisatie goed, dat pubers niet altijd aan deze regels denken. De kinderen worden er in eerste instantie op aangesproken en krijgen de kans om het mondkapje alsnog op te zetten. Indien men geen mondkapje heeft, kan er eentje gekocht worden bij het leerlingenloket. Het bedrag gaat naar een goed doel.

Als een leerling echter weigert om een mondkapje op te zetten of te gaan kopen, wordt hij/ zij naar de leerlingcoördinator gestuurd. Alleen bij medische redenen wordt er een uitzondering gemaakt. Dit dient dan wel bij de leerlingcoördinator bekend te zijn. In alle andere gevallen sturen zij de leerling vervolgens naar huis toe en sturen een mail naar de ouders of verzorgers. Gelukkig gaat het tot nu toe erg goed en worden de regels goed door de kinderen en het personeel nageleefd. Dat willen we graag zo houden.

Hopelijk heeft u begrip voor ons standpunt. Samen krijgen we Corona onder controle. Bij vragen kunt u contact opnemen via corona@kempenhorst.nl.

Teamleiders en leerlingcoördinatoren

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3:
– Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
– Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
– Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Buitenland reizen 2021-2022

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Berlijn
Londen
Oostenrijk en PowerPoint klik hier
Parijs

Informatie laptopgebruik TOPm leerjaar 1

Gaat uw kind in schooljaar 19-20 naar leerjaar 1 TOPm op het Kempenhorst College, dan treft u hier meer informatie aan over het laptopgebruik: Informatie The Rent Company & VOBO laptops 1920

Fietsuitleen

Het Kempenhorst College beschikt over een aantal uitleenfietsen. Die zijn in eerste instantie aangeschaft voor leerlingen die van ver weg komen en normaliter niet met de fiets naar school (kunnen) komen, zoals leerlingen uit Tilburg en Goirle. De leenfietsen kunnen dan gebruikt worden om naar de Kemmer te gaan of voor een activiteit in het dorp.

Bij slecht weer komt het echter wel eens voor dat meer leerlingen met de bus of de auto naar school komen. Hiervoor hebben we helaas te weinig leenfietsen. De leenfietsen worden in zo’n situatie bij voorrang uitgeleend aan de bovengenoemde leerlingen. Concreet betekent dit dat andere leerlingen dan mogelijkerwijs te voet naar de Kemmer moeten. Qua afstand is dit tijdens de pauze te doen.

Onze leenfietsen worden voorzien van voor/achter-kliklampjes i.v.m. veiligheid/zichtbaarheid tijdens deze donkere dagen. Leerlingen dienen te tekenen voor ontvangst van de sleutel en de lampjes. Als de leenfietsen worden teruggebracht, worden de lampjes gecontroleerd. Mochten de lampjes bij terugkomst op school defect zijn of ontbreken, dan worden de kosten voor reparatie of vervanging in rekening gebracht.

Ziekmelden / verlof

U meldt uw kind in de Magister-app ziek:
o als hij/zij niet naar school komt. Dit doet u aan het begin van de dag. Wilt u a.u.b. geen gebruik maken van het opmerkingenveld. Als u iets extra’s wilt melden, dan verzoeken we u dit te doen via de leerlingcoördinator.

U meldt uw kind op een andere manier afwezig:
o als het om verlof voor orthodontist of iets dergelijks gaat. Uw kind kan een briefje inleveren bij het leerlingenloket;
o als uw kind gedurende de dag ziek naar huis gaat. Dit gaat via de leerlingcoördinator.
o als hij/zij vanwege het Corona-protocol thuis moet blijven. Hiervoor stuurt u bij voorkeur een mail naar de leerlingcoördinator van uw kind.