Communicatie

Verkort lesrooster

22 oktober:  verkort lesrooster tot-en-met lesuur 5 vanwege een studiemiddag.

29 oktober: verkort lesrooster tot-en-met lesuur 6 in verband met een BHV-cursus.

Nationaal Schoolontbijt

Op dinsdag 5 november het 1e lesuur (8.20 – 9.10 uur) vindt een Nationaal Schoolontbijt plaats voor onze eerste- en tweedejaars leerlingen? Informatie volgt nog.

Thema-avond: communiceren met je pubers

Noteer 21 januari alvast in uw agenda. Voor meer informatie, klik hier. U ontvangt nog een link per mail waarmee u zich kunt inschrijven.

Uitgaande brieven

Uitgaande brieven

Hieronder vindt u uitgaande brieven aan ouder(s)/verzorger(s):

Alle leerjaren: Protocol medicijnverstrekking, medicijntoediening en medisch handelen
Brief m.b.t. protocol medicijnverstrekking
Bijlage 1: formulier toestemming handelwijze
Bijlage 2: afspraak medisch handelen 
Alle leerjaren: Magisteraccount voor ouders
Alle leerjaren: Handleiding Magister
Alle leerjaren: Klankbordouders
Alle leerjaren: Verkort lesrooster 22 en 29 oktober

Leerjaar 2, 3 en 4: Informatie- avond vervolgopleidingen, Informatie registratie

Leerjaar 1: Activiteitenweek 7 t/m 11 oktober

Leerjaar 2B/BK/K: Activiteitenweek 7 t/m 11 oktober
Leerjaar 2 TOPm: Activiteitenweek 7 t/m 11 oktober
Leerjaar 2: Bezoek museum Bevrijdende Vleugels 
Leerjaar 2: Bezoek DAF museum
Leerjaar 2: Bezoek van Abbemuseum
Leerjaar 2: Bezoek Kamp Vught

Leerjaar 3: Activiteitenweek 7 t/m 11 oktober

Leerjaar 4: Buitenlandse reis 2019, Protocol buitenlandse reizen, Folder stichting Leergeld ,
Algemene voorwaarden buitenland reizen 2019-2020
Leerjaar 4: Buitenlandse reis 2019: Paspoort reis Londen
Leerjaar 4: Programma thuisblijvers

Presentaties

Presentaties

Voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden is het zeer prettig gebleken thuis presentaties van o.a. voorlichtings- en informatieavonden opnieuw in alle rust te kunnen terugzien; u vindt deze hieronder.

Leerjaar 1: Informatieavond augustus 2019 – leerjaar 1 (21 aug. 2019)
Leerjaar 2: Kennismaking met de mentoren, geen algemene presentatie (28 augustus 2019)
leerjaar 2: Voorlichting maatschappelijke stage leerjaar 2
Leerjaar 3: Informatieavond september 2019 – leerjaar 3 (12 sept. 2019)
Leerjaar 4: informatieavond augustus 2019 – leerjaar 4 (28 aug. 2019)

Buitenlandse reizen

Buitenlandse reizen

Deze informatie is bedoeld voor leerlingen en ouders van leerjaar 3.

Leerjaar 3: Brief buitenlandse reizen januari 2019
– Bijlage 1: Protocol buitenlandreizen
– Bijlage 2: Folder Stichting Leergeld
– Bijlage 3: Algemene Voorwaarden Buitenland reizen 2019-2020

De diverse presentaties zijn te bekijken door te klikken op de bijbehorende link:
Berlijn
Londen
Oostenrijk en PowerPoint klik hier
Parijs

Informatie laptopgebruik TOPm leerjaar 1

Gaat uw kind in schooljaar 19-20 naar leerjaar 1 TOPm op het Kempenhorst College, dan treft u hier meer informatie aan over het laptopgebruik: Informatie The Rent Company & VOBO laptops 1920