Examenzaken

In onderstaande overzichten staan de links om naar de betreffende examengidsen en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar 3 of leerjaar 4 te gaan.

Herkansingsaanvragen en de procedure rondom herkansingen zijn in alle PTA-gidsen terug te vinden. Hier vind je de instructie voor een herkansingsaanvraag door leerlingen.

Leerjaar 3

Leerjaar 3

3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
  BWI 3BBL
  BWI 3KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
  PIE 3BBL
  PIE 3KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
  MVI 3BBL
MVI 3KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
  E&O 3BBL
  E&O 3KBL
Groen   Groen 3BBL
  Groen 3KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
  Z&W 3BBL
  Z&W 3KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
  D&P 3BBL 
  D&P 3KBL
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
keuzedelen leerjaar 3 BBL
keuzedelen leerjaar 3 KBL
3TL (TOPm)

Leerweg
TL leerjaar 3
Leerjaar 4

Leerjaar 4

PTA-gidsen 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
BWI 4BBL
BWI 4KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
PIE 4BBL
PIE 4KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
MVI 4BBL
MVI 4KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
E&O 4BBL
E&O 4KBL
Groen Groen 4BBL
Groen 4KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
Z&W 4BBL
Z&W 4KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
D&P 4BBL
D&P 4KBL
LWT LWT leerjaar 4
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
PTA keuzevakken ljr4 LWT-BBL
PTA keuzevakken ljr4 KBL
PTA-gidsen 4TL (TOPm)
Leerweg
TL leerjaar 4
Galadiner

Sinds een paar jaar wordt het examenjaar afgesloten met een galadiner. I.v.m. de ontwikkelingen rondom het Corona-virus kunnen we hier momenteel nog geen uitsluitsel over geven.

Diploma-uitreiking

Zodra er meer bekend is over de diploma-uitreiking vindt u de betreffende informatie hier. Momenteel kunnen we hier i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Corona-virus nog geen uitsluitsel over geven.

Tijdlijn laatste maanden Kempenhorst College

I.v.m. de ontwikkelingen rondom Covid-19 kunnen we hier nu nog geen uitspraak over doen. Zodra we meer weten vindt u de betreffende informatie hier.