Examenzaken

In onderstaande overzichten staan de links om naar de betreffende examengidsen en het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) voor leerjaar 3 of leerjaar 4 te gaan.

Herkansingsaanvragen en de procedure rondom herkansingen zijn in alle PTA-gidsen terug te vinden. Hier vind je de instructie voor een herkansingsaanvraag door leerlingen.

Leerjaar 3

Leerjaar 3

3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
  BWI 3BBL
  BWI 3KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
  PIE 3BBL
  PIE 3KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
  MVI 3BBL
  MVI 3KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
  E&O 3BBL
  E&O 3KBL
Groen   Groen 3BBL
  Groen 3KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
  Z&W 3BBL
  Z&W 3KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
  D&P 3BBL
  D&P 3KBL
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 3BBL en 3KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
 Keuzedelen BBL lj3
 Keuzedelen KBL lj3
3TL (TOPm)

Leerweg
 TL leerjaar 3
Leerjaar 4

Leerjaar 4

PTA-gidsen 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Bouwen Wonen en Interieur
(BWI)
BWI 4BBL
BWI 4KBL
Produceren Installeren en Energie
(PIE)
PIE 4BBL 
PIE 4KBL
Media Vormgeving en ICT
(MVI)
MVI 4BBL
MVI 4KBL
Economie en Ondernemen
(E&O)
E&O 4BBL 
E&O 4KBL
Groen Groen 4BBL
Groen 4KBL
Zorg en Welzijn
(Z&W)
Z&W 4BBL
Z&W 4KBL
Dienstverlening en Producten
(D&P)
D&P 4BBL
D&P 4KBL
LWT LWT leerjaar 4
Aanvulling op PTA: beroepsgerichte keuzevakken 4BBL en 4KBL
Profiel Leerweg
Alle profielen
Alle profielen
keuzevakken 4BBL
keuzevakken 4KBL
PTA-gidsen 4TL (TOPm)
Leerweg
TL leerjaar 4
Galadiner

Sinds een paar jaar wordt het examenjaar afgesloten met een galadiner. Het galadiner voor de eindexamenkandidaten van dit schooljaar is op 5 juni 2020.

Diploma-uitreiking

De diploma-uitreikingen vinden op twee afzonderlijke dagen plaats, 7 en 8 juli 2020.

Dinsdag 7 juli
Sessie Sessie
13.00 4Kb zw 15.00 4Ka mvi/zw
13.30 4Bb bwi 15.30 4Bc pie/dp
13.30 4L 15.30 4Ba zw
14.00 4Ke bwi 16.00 4Kg gr
16.00 4Bg gr
  Woensdag 8 juli
Sessie Sessie
13.00 4Ta T 15.00 4Kc pie
13.30 4Tb T 15.30 4Kf eo
14.00 4Tc T 16.00 4Be eo/mvi
16.30 4Kd dp/zw
Tijdlijn laatste maanden Kempenhorst College

Overzicht laatste weken BBL 2019-2020 leerlingen

Overzicht laatste weken KBL 2019-2020 leerlingen

Overzicht laatste weken TL 2019-2020 leerlingen