Klankbordouders

Het doel van de klankbordgroep van ouders is via een informele overlegvorm diverse onderwerpen die zowel de school als ouders raken te bespreken.

De eerste bijeenkomst van de klankbordouders van de onderbouw basis/kader-klassen heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2019.
Het verslag vindt u hier.

De volgende bijeenkomst is op 4 maart 2020.