Ouderraad

Wie is de Ouderraad?

Wie is de Ouderraad?

 • Wij zijn betrokken ouders van leerlingen op Kempenhorst College, uit verschillende leerwegen en verschillende woonplaatsen.
 • Deze verdeling is belangrijk om optimale vertegenwoordiging te hebben vanuit ouders en/of verzorgers op school.

 

Wat doet de Ouderraad?

Wat doet de Ouderraad?

 • Het doel van de ouderraad is het bevorderen van de relatie tussen ouder/verzorger en school en een bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van het onderwijs.OR puzzelstukjes
 • We vergaderen 7x per jaar samen met dhr. Bas Vreeswijk (vertegenwoordiging vanuit school) en een vertegenwoordiger van de MR: medezeggenschapsraad (een ouder).
 • Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden zijn: onze deelname bij verschillende activiteiten die vanuit school worden georganiseerd, kwaliteitsonderzoeken, schoolreizen, verkeersveiligheid wonen-school, actuele zaken die op school spelen (bijvoorbeeld kluisjes, gebruik mobiel, passend onderwijs). Mededelingen vanuit school en vanuit MR staan ook op de agenda.
 • Wij hebben geen beslissingsrecht, maar zijn wel adviserend en raadgevend naar school.

 

Ondersteuning activiteiten

Ondersteuning activiteiten

De ouderraad ondersteunt bij een aantal activiteiten vanuit school zoals:

 • tekst aanleveren voor communicatie richting ouders, wanneer iets te melden is vanuit de ouderraad.
 • Informatieavond 1ste jaars: presentatie aan de ouders en/of verzorgers. Voorlichting en promotie OR. Oproep van nieuwe leden.
 • Open Dag: basisschoolleerlingen ontvangen, informatie verstrekken over Ouderraad.
 • Thema-avond organiseren: 1x per 2 jaar. Informatieve avond over actuele onderwerpen die ouders bezig houden met betrekking tot leerlingen. Thema’s afgelopen jaren: communiceren met je puber (2012), social media (2014), alcoholgebruik onder jongeren (2016) en depressiviteit bij jongeren (2018), communiceren met je puber (2020). Vaak worden er gastsprekers uitgenodigd. Eventuele ideeën rondom thema’s zijn altijd welkom! U kunt deze doorgeven middels het mailadres verderop op deze pagina.
 • Diploma-uitreiking: felicitatie namens Ouderraad en aanbieden presentje tijdens alle diploma-uitreikingen.

 

Vragen, tips en op-/aanmerkingen

Vragen, tips en op-/aanmerkingen

Bij de leden van de Ouderraad kunnen alle ouders/verzorgers terecht met vragen die betrekking hebben op school en/of omstandigheden in en rondom school. Voor informatie en vragen mail: ouderraad@kempenhorst.nl.

OR mail

 

Wij vertegenwoordigen alle ouders van leerlingen op het Kempenhorst College, dus jullie OPMERKINGEN/TIPS ZIJN BELANGRIJK! Laat het ons weten via de mail.

 

 

Leden Ouderraad

Ledenlijst Ouderraad 2019-2020

Naam Plaats Rol
Eline van den Biggelaar Oirschot Lid
Margot de Brouwer Goirle Voorzitter
Liesbeth van Hest Moergestel Lid (beheerder Lief en Leed)
Jeanette Klaasen Oirschot Lid
Nicole de Klerk Best Lid
Jan Kloosterman Best Lid
Sandra Kruitwagen Hilvarenbeek Lid
Carola van Laarhoven Best Penningmeester
Daan van Lieshout Oirschot Lid
Renate Versluis Goirle Lid
Bas Vreeswijk Best Teamleider (vertegenwoordiging Kempenhorst College)
Roland van der Sommen Best Lid
Vacature Vertegenwoordiger vanuit de MR
Lid worden?

Lid worden?

De Ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden!

Wat verwacht de ouderraad van haar leden?

Betrokkenheid, inzet en enthousiasme! Dit alles is belangrijker dan ervaring en kennis.

Waarom zou je lid willen worden?

 • Meer betrokkenheid bij de school waar zoon of dochter een groot deel van de week doorbrengt.
 • Fungeren als klankbord voor de schoolleiding.
 • Leuke manier om teamleden beter te leren kennen.
 • Schoolontwikkelingen directer kunnen volgen.
 • Leuk clubje ouders bij elkaar en elk jaar sluiten we af met een etentje.

 

Interesse?

Zou je aan willen sluiten bij de ouderraad? Dat kan! En je kan ook eerst vrijblijvend een overleg bijwonen. Stuur dan een mail met je naam en telefoonnummer en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.