Lestijden, vakanties en verlof

Lestijden

Lestijden

Vakantierooster

Vakantierooster

Vakanties schooljaar 2020-2021
Studiedag personeel (leerlingen vrij) maandag 5 oktober 2020
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m
vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021
Carnavalsvakantie maandag 15 februari t/m
vrijdag 19 februari 2021
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie (incl. Hemelvaart) maandag 3 mei t/m
vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 26 juli t/m
vrijdag 3 september 2021

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten van het schooljaar of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Vakanties volgende schooljaren

Zodra de vakanties en vrije dagen definitief zijn vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (GMR) worden ze gepubliceerd. Sommige vakanties liggen landelijk vast. Klik hiervoor op deze link van de Rijksoverheid.

Bij de planning van gezinsvakanties dient u zorgvuldig rekening te houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunt u schriftelijk een verzoek indienen bij de vestigingsdirectie om van deze vakantieregeling af te wijken. Bij afwezigheid zonder toestemming, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Aanvraag kort verlof

Aanvraag kort verlof

Klik hier voor het digitale formulier aanvraag kort verlof.

Alle informatie over verzuim en verlof vindt u in schoolgids deel 2.