Corona

Wij houden ons aan de regels van het RIVM. De regels en afspraken over school en corona veranderen echter regelmatig. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar deze site en deze site van de Rijksoverheid.

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest!

Aanmelden voor de coronatest kan op deze twee manieren.

Bezoekersregistratie op onze school
Wij werken voortaan met een gezondheidscheck en een bezoekersregistratie. Na 14 dagen worden de gegevens automatisch verwijderd.

Kempenhorst en corona

Helaas steekt het coronavirus landelijk en regionaal weer de kop op en hebben ook onze scholen, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, te maken met een aantal collega’s en leerlingen die positief getest zijn op COVID-19.

Gezien de huidige ontwikkelingen sluiten we niet uit dat we de komende periode met meer positieve uitslagen te maken zullen krijgen. Vooralsnog volgen wij het beleid van de regering en blijft de school gewoon open.

We hebben besloten om alleen over positieve testen bij leerlingen of medewerkers te berichten als de richtlijnen daarover veranderen en in bijzondere situaties. Als dit het geval mocht zijn, dan informeren wij u direct. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat immers voorop. Leerlingen en ouders worden in ieder geval altijd geïnformeerd als dit in het kader van bron- en contactonderzoek noodzakelijk blijkt te zijn.

Bron- en contactonderzoek GGD. Hoe werkt dat?
Als een leerling of een medewerker van onze scholen positief is getest op Covid-19 schakelen wij, conform de geldende procedure, de GGD in. De GGD start vervolgens met bron- en contactonderzoek en neemt contact op met de personen die nauw contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker. De GGD spreekt van nauw contact wanneer een persoon langer dan 15 minuten aaneensluitend binnen 1,5 meter van iemand met corona is geweest.

Contact op school wordt binnen de huidige richtlijnen van het RIVM niet als ‘nauw’ contact gezien en daarom vallen leerlingen en medewerkers van een school met wie de GGD geen contact opneemt in de categorie ‘overige contacten’.

Beslisboom

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben. Ouders kunnen dit schema gebruiken om te bepalen of hun kind met corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen. De beslisboom wordt aangepast als nieuwe/vernieuwde regelgeving daar aanleiding toe geeft.