Corona

Wij houden ons aan de regels van het RIVM. De regels en afspraken over school en corona veranderen echter regelmatig. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar deze site van de Rijksoverheid.

Informatie geplaatst in maart 2021

School weer open vanaf 1 maart

Onze school is vanaf 1 maart jongstleden met extra maatregelen weer open. Alle leerlingen gaan 2,5 dag per week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn volgen zij onderwijs op afstand. Op school gelden strikte regels, zodat het veilig en verantwoord is voor onze leerlingen en onze medewerkers.

Halve groepen en koppels
In principe moeten alle leerlingen 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot medewerkers. Deze afstandsnorm geldt niet voor leerlingen die als koppel (vast tweetal) samenwerken. Daarom werken we op onze scholen in de onder- en bovenbouw zoveel mogelijk met vaste tweetallen.

Voor praktijkgerichte lessen geldt dat ingewikkelde situaties kunnen bestaan ten aanzien van afstand houden en dus geldt hier de norm van zoveel als mogelijk afstand houden.

Klachten? Blijf dan thuis en laat je testen
Iedereen die corona gerelateerde klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen. Pas nadat je een negatieve testuitslag hebt, kom je terug naar school. Zonder test kan je pas weer naar school als je minimaal 24 uur geheel klachtenvrij bent.

Een leerling of medewerker is positief getest. Wat nu?
Als een leerling of een medewerker van onze scholen positief is getest op Covid-19 schakelen wij, conform de geldende procedure, de GGD in. De GGD start vervolgens met bron- en contactonderzoek en neemt contact op met de personen die nauw contact hebben gehad met de positief geteste leerling of medewerker.

De GGD spreekt van nauw contact wanneer een persoon langer dan 15 minuten aaneensluitend binnen 1,5 meter van iemand met corona is geweest (in de les, in de pauze maar ook buiten schooltijd).

Alle nauwe contacten gaan in quarantaine en laten zich op dag 5 testen.

Informatie geplaatst in 2020  

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest!

Aanmelden voor de coronatest kan op deze twee manieren.

Bezoekersregistratie op onze school
Wij werken met een gezondheidscheck en een bezoekersregistratie. Na 14 dagen worden de gegevens automatisch verwijderd.