In actie voor Serious Request

1 december 2015
1 december 2015,
 0

Op woensdag 16 december organiseert het Kempenhorst College een actiedag voor Serious Request. Zowel de onderbouw- als de bovenbouwleerlingen zullen die dag op verschillende manieren proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel.

In de komende weken houden alle leerlingen zich naast hun reguliere lessen bezig met het project Serious Request. Tijdens project- en mentorlessen verdiepen zij zich in het thema van dit jaar: The Next Generation. Serious Request zet zich deze keer in voor de generatie van de toekomst in oorlogs- en conflictgebieden: kinderen en jongeren die leven onder de meest extreme omstandigheden en daardoor weinig kans hebben op scholing en ontwikkeling. Het Rode Kruis verzorgde vorige week voorlichting hierover voor de onderbouwleerlingen; deze week krijgen de bovenbouwleerlingen meer informatie door middel van gastlessen.

Als afsluiting van dit project organiseren de leerlingen op 16 december zelf activiteiten, waarvan de opbrengst aan Serious Request geschonken wordt.
De onderbouw voert actie in en rondom de school. Zo kan men de auto laten wassen op het plein bij de school en wordt er van 11.00 tot 13.00 uur een verkoopmarkt gehouden in de aula. Daar zullen naast lekkere hapjes ook kandelaars, sieraden en vogelhuisjes te koop zijn.
De bovenbouw organiseert in Oirschot en nabije omgeving allerlei zelfbedachte acties. Zij zullen bijvoorbeeld zelfgebakken cupcakes verkopen, lunches verzorgen, gesponsorde radio-uitzendingen maken en marathon-uitdagingen aangaan in de school (14 uur zonder mobieltje!).

Natuurlijk hopen de leerlingen na afloop van de actiedag een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan de organisatie van Serious Request.