Interactieve voorstelling over pesten

pestproject 1BK
12 december 2019
12 december 2019,
 Off

De leerlingen uit de 1BK-klassen zijn deze week getrakteerd op een interactieve voorstelling over pesten. Het Kempenhorst College vindt het belangrijk dat er aandacht is voor pesten. We kunnen niet ontkennen dat er op onze school ook gepest wordt. De vraag is alleen hoe de school handelt wanneer er gepest wordt. Gelukkig blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van ouders en leerlingen (2018-2019) dat zij vinden dat onze school goed handelt wanneer het om pesten gaat. We spelen snel in op signalen die we ontvangen en pakken het pesten aan. Iedere leerling moet zich veilig en fijn voelen bij ons op school. De meeste leerlingen geven aan dat zij dit gevoel hebben en zij zijn zeer tevreden over onze school.

De interactieve voorstelling Waarom doe jij zo? is één van de interventies die past bij ons anti-pestbeleid. Het is een voorstelling van 50 minuten en wordt gespeeld door drie acteurs van Helder Theater. Ze spelen diverse scenes die gaan over omgaan met elkaar. Tussen de scenes door gaan de acteurs in gesprek met de leerlingen over onderwerpen als: respect, vooroordelen, zelfvertrouwen, anders zijn en pesten.

De voorstelling zet de leerlingen aan het denken over hun eigen rol in de groep en in hoeverre die bijdraagt aan een veilige en goede sfeer in de klas.

Op donderdagochtend 9 januari vindt er een les plaats die wordt verzorgd door HALT en GGD. Iedere 1BK-klas volgt gedurende één lesuur de gastles.

pestproject 1BK