Leerlingen als inspiratiebron!

27 september 2019
27 september 2019,
 Off

Regelmatig lees je zaken terug als ‘Bij ons op school staat de leerling centraal’ in een schoolgids of op een website. Wij zeggen dat niet (alleen); wij zetten de leerlingen écht centraal bij ons op school!

Op dinsdag 24 september 2019 vond een leerlingarena plaats in het vmbo basis/kader onderbouwteam. We willen het onderwijs met elkaar iedere dag beter maken. Daarnaast gaan we komend jaar starten met een onderwijsexperiment waarin we leerlingen meer eigenaarschap willen geven, met behoud van goede instructies en begeleiding door coaches en het onderwijs nog beter laten aansluiten bij onze leerlingen. Tijdens de leerlingarena heeft het personeel 30 minuten lang geluisterd naar wat leerlingen te zeggen hadden over ons huidige onderwijs. In de binnenkring zaten de leerlingen en om hen heen zat het personeel.

Een aantal leerlingen van leerjaar 1 en 2 heeft vrijwillig deelgenomen aan de leerlingarena. De leerlingen zijn voorbereid op de leerlingarena door de vragen van tevoren al met hen door te spreken. Op die manier wisten de leerlingen enigszins wat van hen verwacht werd. Leerlingen hebben antwoorden gegeven op de vragen welke lessen zij aantrekkelijk vinden en wat voor docent hen aanspreekt.

Tevens hebben zij aangegeven wie de leerdoelen bepaalt in het onderwijsleerproces, hoe en aan wie zij hulp vragen tijdens hun leerproces en hebben de leerlingen aangegeven in hoeverre zij nu al eigen keuzes kunnen maken in het onderwijs. Op de stelling ‘Ik doe mijn best voor school, omdat…’ gaven de leerlingen unaniem aan dat zij het belangrijk vinden een diploma te halen, zodat zij daarna naar de gewenste vervolgopleiding kunnen en uiteindelijk een beroep kunnen uitoefenen dat bij hen past. Door middel van een ‘ga staan – ga zitten – werkvorm’ en de stellingen die aan de leerlingen zijn voorgelegd, werd duidelijk dat leerlingen soms moeite hebben met het plannen van hun (school)werk, dat zij het gemaakte werk alleen goed controleren als de docent aandacht heeft voor het gemaakte werk en de foutjes die daar in zijn gemaakt en dat het heel afhankelijk is van groepsleden of leerlingen liever in een groep of alleen werken.

De meeste leerlingen gaan met plezier naar onze school en als tops kregen we te horen dat alle collega’s goede hulp bieden, dat de lessen soms leuk worden gemaakt en dat er humor bespeurd wordt in de lessen bij ons op school! Vroeg opstaan was de belangrijkste tip….

Dank aan de leerlingen die hebben deelgenomen aan de leerlingarena! Wij gaan ons inzetten om het onderwijs nog beter te maken voor jullie!