Leerlingenraad van start!

31 augustus 2018
31 augustus 2018,
 Off

De leerlingen van de leerlingenraad, die zich hebben opgegeven voor de werkgroepen, zijn op dinsdag 28 augustus gestart. Doelstelling van de bijeenkomst was dat de leerlingen met elkaar zouden brainstormen over de activiteiten voor leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Zowel leerlingen van de onderbouw als van de bovenbouw hebben zich ingezet. Het was een vruchtbare bijeenkomst waarbij de leerlingen met fantastische ideeën zijn gekomen. Daar waar we als volwassenen vaak niet verder komen dan een schoolfeestje, komen de leerlingen met activiteiten zoals ‘Kempenhorst got talent’, een festival en een modeshow. De groep is gekomen tot een top 5 van activiteiten voor leerjaar 1 en leerjaar 2 en 3. De volgende stap is dat we gaan inventariseren welke activiteit leerlingen het leukste vinden. Dit doen we door middel van een enquête onder de verschillende leerjaren. Vervolgens gaan we met de leerlingen de activiteiten organiseren. Wordt vervolgd!