Lessen Veilig Publieke Taak

24 september 2020
24 september 2020,
 Off

Werknemers met een publieke taak krijgen steeds vaker te maken met agressie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de agressie richting BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) die de laatste tijd veel in het nieuws is. Wat vinden jongeren daar eigenlijk van? Herkennen zij zichzelf in dit beeld? Doen ze er wel eens aan mee, zien ze het als omstander gebeuren, lezen ze erover op internet?

HALT heeft op 22 en 24 september week voorlichtingslessen gegeven op het Kempenhorst College over de Veilige Publieke Taak. Zo worden leerlingen aangezet om meer na te denken over (de gevolgen van) agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak en hun eigen handelen op dit gebied.

Normen en waarden zijn besproken. Zo hebben leerlingen kennis gemaakt met wat het betekent om een publieke taak te hebben. De leerlingen uit leerjaar 2 hebben concrete handvatten gekregen voor het maken van duidelijke afspraken en wat ze kunnen doen als de grenzen worden overschreden.

Op 22 september gaf mevrouw van Beek, van HALT, een les waarin uitleg werd gegeven over onder andere leerplicht. Daarnaast weten leerlingen nu wanneer je naar HALT doorverwezen wordt en wat de gevolgen kunnen zijn. Met name over het vuurwerkgebruik worden veel vragen gesteld… Ook is er uitleg gegeven over het geweld wat er gebruikt wordt jegens mensen met een publieke taak.

Donderdag 24 september zijn er twee BOA’s op bezoek geweest. Bente en Anniek, werkzaam in de Kempengemeenten en gemeente Best, gaven uitleg over hun werk. Ze hebben laten zien wat ze moeten doen tijdens hun werkzaamheden als BOA. De leerlingen krijgen een APV te zien, zodat ze kennis kunnen nemen van de regels die er in de gemeente gelden. Bovendien hebben de beide dames enkele voorbeelden gegeven van overtredingen die ze vaak tegenkomen. Dat vuurwerk niet altijd mag worden afgestoken wisten de meeste leerlingen wel, dat je niet zomaar op een GO-sharing scooter mag gaan rijden was nog niet bij iedereen bekend.

Na het bekijken van een filmpje over geweld tegen BOA’s barst de discussie los: is dit normaal gedrag of niet? De leerlingen zijn het erover eens dat het geweld en agressie tegenover BOA’s niet normaal is. Vervolgens krijgen de leerlingen uitleg over wanneer een BOA welke wapens bij zich mag hebben. Dat er een training vooraf gaat aan het mogen gebruiken van wapens was voor veel leerlingen nieuw.

Waardevolle lessen dus, voor de tweedejaars leerlingen!