Officieel EHBO-diploma leerlingen Z&W

26 februari 2018
26 februari 2018,
 Off

Een van de keuzevakken die op het Kempenhorst College binnen het profiel Zorg &Welzijn wordt aangeboden is het keuzevak EHBO. Vijftien bovenbouwleerlingen startten in september met dit keuzevak. Voor het onderdeel Bedrijfshulpverlening (BHV) volgden deze vierdejaars leerlingen een BHV-training bij Blusco in Boxtel. De training bestond uit 4 bijeenkomsten. Naast theorie werd door de leerlingen ook geoefend op verschillende EHBO-vaardigheden, zoals verbinden en reanimeren, en BHV-onderdelen zoals blussen en een ontruimingsoefening. Alle leerlingen hebben in oktober het BHV-certificaat behaald.

Voor het theoriegedeelte van het officiële EHBO-diploma zijn de leerlingen op school digitaal getoetst. Verder is in de lessen natuurlijk veel geoefend. Op school zijn daarvoor inmiddels ook een reanimatiepop en een oefen-AED beschikbaar. Op vrijdag 9 februari werd het praktijkexamen EHBO op school afgelegd onder het toeziend oog van de heer Maurice Plouvier van het Rode Kruis. Alle leerlingen hebben zowel theorie als praktijk goed afgesloten en daarmee is deze groep de eerste lichting Kempenhorst-leerlingen die een officieel EHBO-diploma op zak heeft. Een knappe prestatie!

Gefeliciteerd Kim, Melike, Naomi, Femke, Lisa, Kas, Michelle, Betül, Eef, Britt, Lotte, Kevin, Evi, Dafne en Sanne met het behalen van dit diploma!