Openbaar debat 2Kc

7 juli 2016
7 juli 2016,
 0

Op dinsdag 5 juli was klas 2Kc uitgenodigd in de bibliotheek van Oirschot om een lessenserie ‘debatteren’ af te sluiten met een openbaar debat. Hieronder een verslag, door begeleidend docent Ferry Huijbers.

De afgelopen weken zijn deze leerlingen bezig geweest met oefenvormen om uiteindelijk een echt debat te kunnen voeren:

  • We zijn begonnen met een ballondebat, waarin 5 leerlingen, als bekende Nederlanders, plaatsnamen in een luchtballon…deze luchtballon dreigde neer te storten! Om dit te voorkomen moesten twee passagiers uitstappen. Iedere passagier mocht in 1 minuut vertellen waarom hij/zij in de ballon zou moeten blijven. (De leerlingen leerden hierin te overtuigen en zich te richten tot het publiek). Vervolgens verliest de ballon nog steeds te veel hoogte en moeten er nog twee mensen uit de ballon: Iedere leerlingen kreeg nu 2 minuten de tijd om te vertellen waarom die andere ‘bekende Nederlander’ wel gemist zou kunnen worden. (Hierbij leerden de leerlingen kritisch te zijn en de tegenstander verbaal aan te pakken). Uiteindelijk bleef de leerling met de beste argumenten over.
  • Daarna hebben we gekeken naar zwakte in je verhaal. Te vaak ‘uhhh’ zeggen, zou gezien kunnen worden als een teken dat je geen goede argumenten meer hebt en dat je niets meer weet. Het spelletje “zeg eens ‘uhhh’ was dan ook voor sommigen een eyeopener, omdat we dit heel vaak (onbewust) gebruiken.
  • Toen hebben we emoties geprobeerd over te brengen door het opzeggen van een simpel ABC’tje, want debatteren is overtuigen met emotie.
  • Als laatste oefening hebben we een Lagerhuisdebat gevoerd waarbij iedereen zijn/haar zegje kon doen.

Dit alles om te komen tot de uiteindelijke werkvorm: het Amerikaans parlementair debat. Hierbij wordt door voorstanders en tegenstanders van een stelling, volgens een vaste volgorde en tijdplanning, in teams van 3 gedebatteerd. De argumenten van de ene partij worden natuurlijk onderuit gehaald door de andere partij, want iedere groep wil uiteindelijk de stem van het publiek ontvangen als winnaar van het debat.

Bij de debatten die we dinsdag voerden, bleek dat het toch nog niet zo meevalt om goede argumenten van de tegenpartij te bekritiseren! Na de debatten kreeg ook het publiek de kans om hun mening over de stellingen met de deelnemers van de debatten te delen en vragen te stellen. Zo ontstond er een hele leuke discussie over de stelling “Nix is de afspraak”.

We kunnen terugzien op een geslaagde lessenserie met een erg leuke en interessante afsluiting in de bibliotheek.