Procedure online lessen

18 september 2020
18 september 2020,
 Off

We gaan zo spoedig mogelijk proberen om lessen digitaal te geven als de docent of een leerling meerdere dagen afwezig is. We kunnen hierbij gebruik maken van de opgedane kennis van de periode voor de vakantie. Maar het zal zeker niet altijd lukken om de lessen te geven of te streamen. Bovendien moeten we steeds bekijken of het technisch en organisatorisch haalhaar is.

Een leerling is Corona-gerelateerd thuis:

In deze situatie nemen ouders contact op met de leerlingcoördinator. Deze bepaalt, na afstemming met ouders en leerling, of er lessen gestreamd worden en welke. Dit wordt vervolgens met de mentor/coach besproken en aan de vakdocenten doorgegeven.

Voor het streamen van de betreffende lessen zijn er laptops beschikbaar. De mentor/coach regelt in de klas welke leerling verantwoordelijk is voor het halen van de laptop, het maken van de verbinding met de leerling thuis en het terugbrengen van de laptop.

In de les wordt dus d.m.v.  een extra laptop een verbinding gemaakt. Deze laptop wordt op een tafel voor de docent geplaatst en zo wordt de les gestreamd.