Van het schoolterrein af

1 september 2020
1 september 2020,
 Off

Geleidelijk aan willen we onze leerlingen meer verantwoordelijkheden geven, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun toekomst. In het kader hiervan starten we per 1 september een pilot om alle leerlingen uit de bovenbouw de mogelijkheid te geven in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden van het schoolplein af te gaan.

Het gaat om tussenuren gekoppeld aan een pauze. Op alle andere momenten dienen de leerlingen op het schoolplein te blijven. De voorwaarden die we hier bij stellen, zijn:

  • De leerlingen mogen alleen aan de kant van de Kempenweg het schoolplein afgaan;
  • De leerlingen blijven aan de kant van het schoolplein en mogen de Kempenweg niet oversteken;
  • De leerlingen mogen niet bij de BP-pomp komen;
  • De leerlingen mogen niet in de woonwijk, grenzend aan het schoolgebouw, komen.

We willen trots op onze leerlingen zijn, ook buiten het Kempenhorst College. Daarom verwachten we dat ze zich als een echte Kempenhorster gedragen. Mocht dit niet lukken, dan zullen we ze op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Als dit niet voldoende is, dan vindt er een passende maatregel plaats, waarbij het leermoment voorop staat.

In de loop van het jaar zullen we de pilot evalueren.