VCA-certificaat

26 september 2018
26 september 2018,
 Off

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om werknemers veiliger te laten werken. Door steeds meer werkgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Leerlingen krijgen daar mee te maken als ze op stage gaan op het MBO. Net als vorig jaar stellen we leerlingen binnen het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) in staat om dit certificaat al bij ons op school te behalen.