Zorg-innovaties in de praktijk bekeken

10 oktober 2016
10 oktober 2016,
 0

De derdejaars kader leerlingen Zorg & Welzijn zijn afgelopen week naar OTIB in Woerden geweest. Hier hebben zij een aantal modelwoningen bezocht, waar technische innovaties zijn toegepast. Leerlingen maakten kennis met de innovaties die bedoeld zijn om ouderen, zieken en mensen met een beperking langer zelfstandig te laten wonen. Iedere leerling kreeg opdrachten om de verschillende woningen nader te bekijken en te ervaren hoe de innovaties in de praktijk gebruikt kunnen worden. Na een korte pauze werd er door middel van een rollenspel een praktijksituatie nagespeeld, om zo te zien wat er in gang gezet wordt als een zorgvrager op de alarmknop drukt. Tenslotte is de ochtend afgesloten met een hindernisbaan die per rolstoel moest worden afgelegd.
Het was een leerzame en gezellige ochtend.