Zorgrobot bij het profiel Zorg en Welzijn

28 juni 2019
28 juni 2019,
 Off

Leerlingen van het profiel Zorg & Welzijn hebben in mei kennisgemaakt met een robot die gebruikt kan worden binnen verschillende (zorg)beroepen. Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, dus is het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met deze technologie.

In een gastles van Edumeijsch maakten de leerlingen kennis met robot Robin. Robin ziet er vriendelijk uit, kan spreken en gesproken taal verstaan. Al deze kenmerken zorgen ervoor dat interactie met de robot mogelijk is. De inzetbaarheid is divers: de robot kan in de zorg verschillende ondersteunende taken op zich nemen. Hij kan communiceren, dansen, spelletjes spelen, voorlezen en bewegingsoefeningen doen. De robot zorgt dus voor meer interactie. Daarbij zorgt hij voor een verlaging van de werkdruk door repetitieve taken uit te voeren, zoals het menu van de dag meedelen, de krant of een boek voorlezen of een herinnering delen dat medicijnen dienen te worden ingenomen.

Na een introductie kozen de leerlingen een actie die ze wilden gaan programmeren voor de robot. Door middel van pictogrammen konden ze deze actie zelf programmeren op een tablet. Het eindresultaat (de actie die de zorgrobot uitvoerde) hebben ze vervolgens aan elkaar laten zien.